Отминали кампании

Кампания „Децата са на всички нас“

През юни стартира кампанията „Децата са на всички нас“, която цели да насърчи обществото да промени своята нагласа към децата, лишени от родителска грижа и възприятието за благотворителност на българите. Кампанията е инициирана от популярния детски телевизионен канал Cartoon Network, в партньорство с Фондация „Сийдър“, Сдружение „Дете и пространство“, Фондация „Международна социална служба – България“ и редица телекомуникационни компании.

Специално за инициативата стартира информационен сайт, в който всеки може да научи повече за целите, усилията и развитието на кампанията. Информационно видео по темата ще бъде излъчвано в цялата страна, чиято главна идея е да мотивира хората да се замислят за начина, по който виждат различните деца.

Организациите, включени като партньори на кампанията, стоят зад една обща цел – да помогнат на децата и младежите в неравностойно положение да бъдат припознати като пълноценни членове на обществото. В Центровете за настаняване от семеен тип на фондация „Сийдър“, както и на другите организации, участващи в кампанията, живеят деца и младежи, лишени от родителски грижи. Един от най-важните стремежи в работата на организациите е предлагането на разнообразни дейности, които помагат на децата и младежите да придобият умения, необходими за успешното справяне с предизвикателствата на живота. Освен за самите деца, но и за обществото като цяло, е от решаващо значение да се окаже съдействие в развитието на техния потенциал, да им помогне да създават пълноценни връзки и приятелства, за да поемат отговорно своите роли в живота.

Телеком и платформените оператори, подкрепящи инициативата са А1 България, Булсатком, Networx, Еском, Кабел Сат-Запад. Като част от кампанията, партньорите ще осигурят и допълнителна подкрепа за децата, чиято грижа е поверена на трите фондации. Така например група младежи ще посетят София и офис на А1 България, където ще бъдат запознати с различните професии в компанията, какви компетенции и образование са необходими за тяхната работа.

Прочети също:

Обмяна на опит между екипите на фондация „Сийдър“

Целта на посещението бе обмяна на опит и добри практики в индивидуалната работа с децата и младежите…

Годишен благотворителен бал 2017

Тази година се състоя 12-тият Годишен благотворителен бал на фондация „Сийдър“. Събитието се проведе на 11 ноември…