За нас

Управление и екип

Борд на директорите

Кристофър Ескдейл

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ДИРЕКТОР В МИННИЯ БРАНШ (ПЕНСИОНИРАН)

Димитър Русев

ДИРЕКТОР, ББ 69 Пропъртис Сървисес ЕООД

Наталия Кирилова-Тодорова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, DIGITAL MARKETING GROUP

Николай Узунов

АДВОКАТ

Стюарт Байфийлд

ПЕДАГОГ, МЕЖДУНАРОДНО УЧИЛИЩЕ НА ЦУГ И ЛЮЦЕРН

Триша Куин

УЧИТЕЛ, АНГЛО-АМЕРИКАНСКО УЧИЛИЩЕ В СОФИЯ

Филип Генов

ОСНОВАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, F27

Христо Христов

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, ДАРИК РАДИО

Консултативен борд

Дейвид Бътс

ЮРИСТ

Елена Дилкова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, BULGARIA ENGINEERING

Константин Василев

ОСНОВАТЕЛ И УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК, АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО “ВАСИЛЕВ И ПАРТНЬОРИ”

Стефан Вартоломеев

УПРАВИТЕЛ, DEV CRAFT

Стиляна Канджева

КОНСУЛТАНТ, BICA

Екипът на фондация "Сийдър"

Александрина Димитрова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Анета Филипова

PR ЕКСПЕРТ

Адриана Гоцова

ЕКСПЕРТ „ФОНДОНАБИРАНЕ И КОМУНИКАЦИИ“

Йордан Гавазов

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪТРУДНИК

Кирил Стумбов

КООРДИНАТОР “ФОНДОНАБИРАНЕ И КОМУНИКАЦИИ”

Нели Бонева

Управител на ЦНСТ и ЗЖ, гр. Казанлък

Павлина Иванова

Управител ЦСРИ “Синева”, Кюстендил

Светла Васева

Управител на ЦНСТ, гр. Кюстендил

В центровете ни от семеен тип и защитеното ни жилище в Кюстендил и Казанлък и в Центъра за социална рехабилитация и интеграция работят 93 специалисти със следните професии: социални работници, социални терапевти, трудотерапевти, кинезитерапевти, логопед, трудов коуч, арт терапевт, психолог, социален педагог.