За нас

Мисия и ценности

Нашата мисия

Подкрепата, която всеки заслужава!

Ние от Фондация „Сийдър“ се стремим да градим и прилагаме високи стандарти на грижа и подкрепа, чрез застъпничество, развиване на социални услуги и стимулиране на личните способности. Заедно се борим за по-добро бъдеще за деца и младежи в нужда.
Ето какви са нашите цели:

Да провокираме положителна промяна в политиките в социалната сфера и нагласите в обществото.

Да повлияем за промяна на обществените нагласи към хората с увреждания.

Да гарантираме качествена грижа за деца и възрастни в неравностойно положение.

Да повишим информираността за ролята на социалния работник в услугите за хора в неравностойно положение

Нашите ценности

Подкрепата, която всеки заслужава!

Ние сме активен участник във формулирането, изпълнението и оценката на политиките в областта на деинституционализацията и предоставя 24-часова индивидуална грижа и специализирана подкрепа на деца и възрастни.