Фондация "Сийдър"

Грижим се и помагаме на
уязвими деца и възрастни

Фондация „Сийдър“ е българска неправителствена организация, създадена през 2005 г., която работи за промяна на държавните политики и обществените нагласи към децата и възрастни в неравностойно положение.

Грижа и подкрепа, чрез застъпничество.

Допринасяме за положителна промяна в живота на деца и възрастни в неравностойно положение.

Развиване на социалните услуги в България.

Управляваме 9 социални услуги и сме най-големият НПО доставчик на резидентна грижа за деца с увреждания в България.

Стимулиране на личните способности на децата.

Осигуряваме над 11 000 часа годишно специализирана терапия на деца и младежи.

за фондацията

Подкрепата, която всеки заслужава!

Фондация „Сийдър“ е българска неправителствена организация, създадена през 2005 г., която работи за промяна на държавните политики и обществените нагласи към хората в неравностойно положение.

Ние сме активен участник във формулирането, изпълнението и оценката на политиките в областта на деинституционализацията и предоставя 24-часова индивидуална грижа и специализирана подкрепа на деца и възрастни с увреждания.

дейности

Нашите текущи кампании:

Търсиш смислена кауза? Ето ги и нашите активни кампании и как да се включиш в тях!

за фондацията

Подкрепата, която всеки заслужава!

Ние от Фондация „Сийдър“ се стремим да градим и прилагаме високи стандарти на грижа и подкрепа, чрез застъпничество, развиване на социални услуги и стимулиране на личните способности. Заедно се борим за по-добро бъдеще за деца и младежи в нужда.
Ето какви са нашите цели:

Да провокираме положителна промяна в политиките в социалната сфера.

Да повлияем за промяна на обществените нагласи към хората с увреждания.

Да гарантираме качествена грижа за деца и възрастни в неравностойно положение.

Да повишим информираността за ролята на социалния работник в услугите за хора в неравностойно положение.

бъди част от промяната

Включи се в нашата кауза!

Нека заедно направим света по-добър! Научи как можеш да помогнеш на деца и възрастни в неравностойно положение.

актуално

Последни новини и събития:

Над 40 000 лв. набра коледната ни кампания

Средствата ще бъдат използвани за рехабилитация на децата и младежите с физически увреждания 14 социално ангажирани компании,…

Как доброто партньорство между бизнес и кауза помогна на деца и младежи с увреждания в Казанлък

Нова терапевтична зона за деца и младежи с интелектуални увреждания бе изградена в центровете ни от семеен…

И мечтите на “Сийдър” се сбъдват

„Където се сбъдват мечтите“ – така нарекохме нашия 18-и Благотворителен бал, който се проведе на 11-и ноември…

дарители

Какво казват нашите дарители?