Фондация "Сийдър"

Грижим се и помагаме на
уязвими деца и възрастни

Фондация „Сийдър“ е българска неправителствена организация, създадена през 2005 г., която работи за промяна на държавните политики и обществените нагласи към децата и възрастни в неравностойно положение.

Грижа и подкрепа, чрез застъпничество.

Допринасяме за положителна промяна в живота на деца и възрастни в неравностойно положение.

Развиване на социалните услуги в България.

Управляваме 9 социални услуги и сме най-големият НПО доставчик на резидентна грижа за деца с увреждания в България.

Стимулиране на личните способности на децата.

Осигуряваме над 11 000 часа годишно специализирана терапия на деца и младежи.

за фондацията

Подкрепата, която всеки заслужава!

Фондация „Сийдър“ е българска неправителствена организация, създадена през 2005 г., която работи за промяна на държавните политики и обществените нагласи към хората в неравностойно положение.

Ние сме активен участник във формулирането, изпълнението и оценката на политиките в областта на деинституционализацията и предоставя 24-часова индивидуална грижа и специализирана подкрепа на деца и възрастни с увреждания.

дейности

Нашите текущи кампании:

Търсиш смислена кауза? Ето ги и нашите активни кампании и как да се включиш в тях!

за фондацията

Подкрепата, която всеки заслужава!

Ние от Фондация „Сийдър“ се стремим да градим и прилагаме високи стандарти на грижа и подкрепа, чрез застъпничество, развиване на социални услуги и стимулиране на личните способности. Заедно се борим за по-добро бъдеще за деца и младежи в нужда.
Ето какви са нашите цели:

Да провокираме положителна промяна в политиките в социалната сфера.

Да повлияем за промяна на обществените нагласи към хората с увреждания.

Да гарантираме качествена грижа за деца и възрастни в неравностойно положение.

Да повишим информираността за ролята на социалния работник в услугите за хора в неравностойно положение.

бъди част от промяната

Включи се в нашата кауза!

Нека заедно направим света по-добър! Научи как можеш да помогнеш на деца и възрастни в неравностойно положение.

актуално

Последни новини и събития:

Нов автомобил – повече възможности за социално включване

Предстои ни да закупим автомобил за центровете ни в Казанлък, благодарение на Фонд „Социална закрила“…

Юбилейна среща с учениците от Международното училище на Цуг и Люцерн, Швейцария

И тази година доброволци от Швейцария посетиха центровете ни и прекараха няколко вълнуващи дни с младежите ни…

Фондация “Сийдър” търси Координатор “Фондонабиране и комуникации”

Търсим отговорен, инициативен и енергичен човек за централния ни екип…

дарители

Какво казват нашите дарители?