Фондация "Сийдър"

Грижим се и помагаме на
уязвими деца и възрастни

Фондация „Сийдър“ е българска неправителствена организация, създадена през 2005 г., която работи за промяна на държавните политики и обществените нагласи към децата и възрастни в неравностойно положение.

Грижа и подкрепа, чрез застъпничество.

Допринасяме за положителна промяна в живота на деца и възрастни в неравностойно положение.

Развиване на социалните услуги в България.

Управляваме 9 социални услуги и сме най-големият НПО доставчик на резидентна грижа за деца с увреждания в България.

Стимулиране на личните способности на децата.

Осигуряваме над 11 000 часа годишно специализирана терапия на деца и младежи.

за фондацията

Подкрепата, която всеки заслужава!

Фондация „Сийдър“ е българска неправителствена организация, създадена през 2005 г., която работи за промяна на държавните политики и обществените нагласи към хората в неравностойно положение.

Ние сме активен участник във формулирането, изпълнението и оценката на политиките в областта на деинституционализацията и предоставя 24-часова индивидуална грижа и специализирана подкрепа на деца и възрастни с увреждания.

дейности

Нашите текущи кампании:

Търсиш смислена кауза? Ето ги и нашите активни кампании и как да се включиш в тях!

за фондацията

Подкрепата, която всеки заслужава!

Ние от Фондация „Сийдър“ се стремим да градим и прилагаме високи стандарти на грижа и подкрепа, чрез застъпничество, развиване на социални услуги и стимулиране на личните способности. Заедно се борим за по-добро бъдеще за деца и младежи в нужда.
Ето какви са нашите цели:

Да провокираме положителна промяна в политиките в социалната сфера.

Да повлияем за промяна на обществените нагласи към хората с увреждания.

Да гарантираме качествена грижа за деца и възрастни в неравностойно положение.

Да повишим информираността за ролята на социалния работник в услугите за хора в неравностойно положение.

бъди част от промяната

Включи се в нашата кауза!

Нека заедно направим света по-добър! Научи как можеш да помогнеш на деца и възрастни в неравностойно положение.

актуално

Последни новини и събития:

Смях без граници с Клоуни без граници Германия

Ехото от нестихващия смях отеква из центровете ни, а магията продължава да живее в сърцата на всички…

На среща с фокусници от цял свят

Магична среща с фокусници от цял свят преживяха деца и младежи от семейните ни къщи…

По пътя към сбъдването на една мечта

Нашият Стефчо стана победител за България в международно кулинарно състезание за хора с увреждания…

дарители

Какво казват нашите дарители?