Корпоративна подкрепа

Спонсорирай служител

„Спонсорирай обгрижващ служител” е програма, която ни позволява да наемем достатъчно терапевти, които да работят директно с децата и младежите в нашите Центрове за настаняване от семеен тип в Кюстендил и Казанлък. Компании от България и чужбина правят такова спонсорство като част от програмата си за корпоративна социална отговорност. Отделни физически лица също ни оказват подкрепа по този начин. В резултат на помощта на всички тях, успяхме да наемем допълнителни обгрижващи служители и да осигурим по-ефикасна грижа на децата младежите, живеещи в центровете. Спонсорите получават регулярни отчети за професионалното развитие на служителя, развитието на децата  и младежите, за които се грижи и разходването на средствата от спонсорството.

Ако искате да научите повече за програмата „Спонсорирай обгрижващ служител”, свържете се с нас на office@cedarfoundation.org. Вижте и краткото ни видео, представящо значимостта на програмата за осигуряване на по-добър живот на децата и младежите.

Прочети също:

Обмяна на опит между екипите на фондация „Сийдър“

На 19 и 20 октомври екипите на Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) „Сияние“ и на…