Индивидуална подкрепа, Корпоративна подкрепа

Дарителство по ведомост

Що е то и как работи дарителството по ведомост?

Това е лесен и сигурен начин за даряване, при който предварително определена от служителя (дарител) сума се удържа всеки месец от работната му заплата.

Какво е необходимо?

За работодатели – свържете се с фондация Bcause и екипът им ще ви съдейства да активирате даряване по ведомост за вашите служители. Фондация “Сийдър” е сред валидираните от фондация Bcause организации за месечни дарения.

За служители – попълнете формуляра за информирано съгласие и го изпратете до счетоводството на Вашия работодател с копие до нас.

Редовните месечни дарения ни позволяват да планираме работата си и да сме устойчиви във времето. Благодарим ви за доверието!

Прочети също:

Обмяна на опит между екипите на фондация „Сийдър“

На 19 и 20 октомври екипите на Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) „Сияние“ и на…