Индивидуална подкрепа

Подари ми грижа

Чрез ежемесечно дарение „Подари ми грижа“ ти осигуряваш устойчива грижа за децата и възрастните, живеещи в нашите семейни центрове.

Месечното дарителство ни позволява да планираме своите дейности и да правим дългосрочни подобрения в грижата за здравето и цялостното състояние на децата и възрастните в нашите центрове.

Твоето редовно дарение помага да се покрият разходи за:

  • Физиотерапия. Необходими са редовен лечебен масаж и упражнения за асистирано раздвижване за децата и възрастните с тежки физически увреждания. Те спомагат за подобряване на тонуса и циркулацията на кръвта, намаляване на спастичността на мускулатурата и облекчаване на болката от неестествената позиция на тялото.
  • Сензорна терапия. Терапията за сензорна интеграция е от изключително значение за децата с увреждания. Тя помага в процеса на опознаване на собственото тяло, позицията му в пространството и взаимодействието със стимули от заобикалящата среда, намалява тревожността, емоционалните пристъпи и подобрява общото физическо състояние и тонус.
  • Психологическа подкрепа. Неизменна част от комплекса терапии при децата с увреждания, чието емоционално състояние е много динамично и лесно се повлиява при промени в режима, времето, настроението на околните.
  • Медицинска помощ. Често са необходими специализирани медицински интервенции поради състоянието на децата и възрастните. А престоя в болница може да бъде само с придружител. Нужни са доплащания за лекарства, зъболечение под упойка за младежите с увреждания и др.
  • Непредвидени нужди от общ характер, които възникват във всяко домакинство. Това могат да са транспорт до специалист за преглед или консултация, спешен ремонт на уреди и приспособления, нужни в ежедневната грижа за децата и младежите и др.
  • Образователна подкрепа и социално включване. Децата, растящи извън семейство, са в риск от отпадане от образователната система, а за тези сред тях, които имат увреждания – тя често е негостоприемна. Осигуряваме подкрепа и работим с институциите и общностите за по-добра интеграция и развитие на потенциала на хората, за които се грижим.

Какво получаваш като месечен дарител?

  • Специална значка „Посланик на Сийдър“;
  • 10 % отстъпка от куверт за участие на отбор в наш благотворителен куиз;
  • 5 билета за томбола с награди в бъдещ благотворителен куиз;
  • Редовна информация за събития и кампании на организацията ни.

Разчитаме на твоята редовна дарителска вноска, за да бъдем устойчиви и постоянни в грижата за най-уязвимите.

Прочети също:

Обмяна на опит между екипите на фондация „Сийдър“

На 19 и 20 октомври екипите на Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) „Сияние“ и на…