Индивидуална подкрепа

Подари ми грижа

„Подари ми грижа“ е програма за месечни дарения, чрез която  ти осигуряваш специализирана терапия и медицинска помощ за деца и младежи с увреждания.

Вашето ежемесечно дарение помага да се покрият разходи за:

  • Медицинска помощ – спешни медицински интервенции, каквито често се налагат поради комплексността на диагнозите, медицински изследвания и дентална грижа.
  • Физиотерапия – за най-тежко увредените деца са необходими редовен лечебен масаж и упражнения за асистирано раздвижване. Чрез тях се работи за подобряване на тонуса и циркулацията на кръвта, намаляване на спастичността на мускулатурата и облекчаване на болката от неестествената позиция на тялото.
  • Сензорна терапия – терапията за сензорна интеграция е от изключително значение за децата с увреждания. Тя помага в процеса на опознаване на собственото тяло, позицията му в пространството и взаимодействието със стимули от заобикалящата ни среда. Терапията намалява тревожността, емоционалните кризи и пристъпи, подобрява общото физическо състояние и тонус.
  • Психологическа подкрепа – психологическата помощ е неизменна част от комплекса терапии при децата с увреждания, чието емоционално състояние е много динамично и лесно се повлиява при промени в режима, времето, настроението на околните.
  • Непредвидени нужди от общ характер, които възникват във всяко домакинство. Това могат да са транспорт до специалист за преглед или консултация, спешен ремонт на уреди и приспособления, нужни в ежедневната грижа за децата и младежите и др.

Защо е важно да даряваме регулярно?

Регулярното дарителство ни позволява да планираме своите дейности и да правим дългосрочни подобрения в грижата за здравето на децата и младежите в нашите центрове.

Регулярното дарителство помага и при покриване на разходи за непредвидени нужди от общ характер. Защото те са често срещан казус в нашите центрове от семеен тип, където се грижим за над 70 деца и младежи.

Разчитаме на своите редовни дарители, за да бъдем устойчиви и постоянни в грижата за най-уязвимите.

Прочети също: