Александрина Димитрова в ролята на лектор на международен семинар

Изпълнителният директор на фондация “Сийдър” Александрина Димитрова бе гост лектор на международния семинар, озаглавен „Стратегии за укрепване на демокрацията: 30 години след падането на Берлинската стена”, който се проведе от 24 до 30 септември 2019 г. в София. Семинарът беше организиран от Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт”, с подкрепата на посолството на САЩ в България.

Целта на семинара беше да привлече внимание върху предизвикателствата пред демократичната среда в Източна Европа и по света и да даде възможност за дискусия за инициативите, дейностите и пътищата за преодоляването им.

По време на семинара г-жа Димитрова проведе уъркшоп на тема „Укрепване на гражданското общество“ заедно с Лена Бориславова, адвокат и Фулбрайт стипендиант. Г-жа Бориславова представи правната рамка за неправителствените организации в България, достъпа им до законодателните процеси и тяхната роля като застъпници за правата на уязвимите групи. Г-жа Димитрова говори по темата за публичния имидж и устойчивостта на НПО. Тя обърна внимание на това колко е важно неправителственият сектор да има възможност да наема професионалисти, за да може да се справи с най-трудните проблеми в обществото и да постигне широк обхват на въздействието. Присъстващите бяха включени и в практическа задача, в която от първо лице изпитаха предизвикателствата пред неправителствените организации, които се опитват да привлекат партньори и да осигурят ресурси за каузата си. Някои от участниците влязоха в ролята на експерти по фондонабиране, които трябваше да се срещнат с представители на бизнеса и да преговарят с тях.

„Благодарение на това практическо упражнение, участниците изпитаха върху себе си предизвикателството да застанат зад каузата си и да я защитят, да потърсят средства, за да обезпечат устойчивостта на работата си.“ – сподели Александрина Димитрова. „Бях впечатлена от оживената дискусия след ролевата игра, както и от всички релевантни въпроси, които бяха зададени. Фактът, че студенти и експерти с различен опит се заинтересуваха от темата за управлението на НПО, за набирането на средства и устойчивостта на организациите, ми дава надежда за бъдещето на гражданското общество в България.“ – добави г-жа Димитрова след уъркшопа.

Участници в семинара бяха докторанти, студенти магистри и бакалаври, представители на НПО от България, Великобритания, САЩ, Румъния, Германия, Португалия, Канада, Холандия и Гърция.

актуално

Прочети също

Обмяна на опит между екипите на фондация „Сийдър“

Целта на посещението бе обмяна на опит и добри практики в индивидуалната работа с децата и младежите…

Пътешествие до Рилския манастир и околностите

Във вторник, предната седмица, след близо двучасово пътуване с автобус през живописната Рила планина, децата и младежите…

Инициативата „Подкрепи една мечта“ през погледа на един младеж

Един от младежите от семейните ни къщи в гр. Казанлък се включи в инициативата на Президента на…

Изживей го, за да научиш

Всеки един от нас се е сблъсквал с максимата, че истинското знание произтича от непосредствения опит, а…