Заедно срещу насилието над деца

Над 150 експерти от 10 държави, сред които Изпълнителният директор на фондация „Сийдър“ взеха участие в двудневна Регионална конференция “Интелигентни инвестиции в стратегии и партньорства за предотвратяване и справяне с насилието над деца” в София.  

 Форумът беше открит от социалния министър Бисер Петков, Джейн Муита – представител на УНИЦЕФ – България, Скендер Сила, представител на СЗО-България и представители на граждански организации.

По време на събитието Александрина Димитрова участва в работна група, посветена на темата за справяне с насилието над деца. Тя сподели опита на организацията в подкрепата на деца-жертви, настанени в резидентни услуги в контекста на процеса на деинституционализация. Александрина говори още и за все по-нарастващата нужда от превръщането на центровете за настаняване от семеен тип в специализирана услуга с високо квалифициран екип, който да може да отговори на специфичните нужди на тези деца.  

 От дискусиите в групата произлязоха препоръки за повишаване престижа на професията “социален работник”; подобряване на взаимодействието между различните системи – социална, образователна, здравна, правосъдна; повишаване на обществената чувствителност по темата за насилието над деца и привличане на съмишленици. В групата бяха представени още добри практики от България и Хърватия и се дискутираха възможности и предизвикателства за подкрепа на деца-жертви на насилие.

 По време на конференцията стана ясно, че България все още не поддържа единна база данни за случаите на насилие и няма координация между институциите, които събират различни данни. Това затруднява изготвянето на анализ относно децата-жертви на насилие в страната ни и създаването на реална оценка на политиките в подкрепа на деца и семейства, както и планиране на следващи стъпки за защита на жертвите и превенция на насилието.

 От темите, които бяха представени на събитието стана ясно още, че насилието над деца има дългосрочни икономически последици, като разходите варират от 1 до 4 % от БВП на държавите. Следователно, би било икономически изгодно за всяка държава да инвестира в превенция, като осигури качествени универсални услуги за децата и семействата. Експертите споделиха, че позитивните и здравословни взаимоотношения с възрастен е това, което може да помогне на детето-жертва да преодолее травмите и да предотврати риска от последващо насилие. Засегната беше и темата за детското участие, като добрата практика на фондация “Сийдър” в тази сфера беше представена чрез плакат във фотоизложба на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ. 

Представителите в конференцията поставиха всички наболели проблеми и призоваха за създаване на политики за борба и превенция на насилието и обединяване на институциите и гражданите.

актуално

Прочети също

Обмяна на опит между екипите на фондация „Сийдър“

Целта на посещението бе обмяна на опит и добри практики в индивидуалната работа с децата и младежите…

Пътешествие до Рилския манастир и околностите

Във вторник, предната седмица, след близо двучасово пътуване с автобус през живописната Рила планина, децата и младежите…

Инициативата „Подкрепи една мечта“ през погледа на един младеж

Един от младежите от семейните ни къщи в гр. Казанлък се включи в инициативата на Президента на…

Изживей го, за да научиш

Всеки един от нас се е сблъсквал с максимата, че истинското знание произтича от непосредствения опит, а…