Ефектът от пандемията върху живота на децата в Европа

Като член на международната мрежа от организации в областта на грижата и правата на децата Юрочайлд, фондация „Сийдър“ участва в изготвянето на доклад, относно ефектите от пандемията върху живота на децата в Европа, включително България.

Докладът „Да растеш по време на пандемия: децата на Европа в епохата на COVID-19“ обобщава информация, събрана през август – септември 2020 г., от 25 държави на континента. Целта му е да анализира как пандемията повлиява върху всички сфери от живота на децата и да отправи препоръки към държавите за подобряване на политиките за справяне с проблемите, които имат директен ефект върху децата и семействата им.

Документът се основава на оценки, предоставени от 42 членове на организацията в 25 държави, сред които и фондация „Сийдър“.

Приносът на фондация „Сийдър“ към обобщенията в доклада се отнасят до функционирането и управлението на центровете за настаняване от семеен тип и политиките в областта на деинституционализацията.

В доклада се подчертава, че повечето деца в центровете от семеен тип в България са с увреждания и те са много уязвими и крехки в здравно отношение. Социалната дистанция е невъзможна в такива центрове, защото много от децата се нуждаят от интензивни грижи, които не могат да бъдат осигурени без близък контакт с персонала. Персоналът трябва да се справи с допълнително натоварване, за да се съобразят с всички мерки и разпоредби (дезинфекция, проследяване, докладване и др.). Липсата на достъп до съпътстващи социални услуги и образователни институции по време на изолацията е допринесло също за допълнителното натоварване на екипите в центровете, които е трябвало да извършват нови дейности и терапии, за да отговорят на нуждите на децата и да се погрижат за психическото и физическото им здраве.

Осигуряването на лични предпазни средства за персонала, дезинфектанти и др., направено от доставчиците на услуги, включително неправителствените организации, е изисквало допълнителен ресурс. Дълго време не е имало и яснота какви стъпки да се предприемат, в случай че дете или член на персонала се заразят, тъй като изолацията в домашна обстановка в малка група не е възможна.

По отношение на политиките за грижа за децата и техните права се наблюдава забавяне на планираните действия в процеса на деинституционализация. Липсва ефективност при работата на Постоянната експертна работна група по деинституционализация, която е създадена през 2010 г. за наблюдение на изпълнението на плана за действие за деинституционализацията в България, както и за обсъждане и даване на препоръки на правителството за различни аспекти на процеса.

Препоръките в доклада, отнасящи се за България, са свързани още с необходимостта от подобряване на капацитета на социалната система за реагиране в случай на криза в семейството и предотвратяване на нуждата от алтернативна грижа, подкрепа за уязвимите деца, липса на държавна политика за напускащите домовете, децата-мигранти.

Повече за направените изводи и препоръки можете да прочетете в доклада тук.

актуално

Прочети също

Обмяна на опит между екипите на фондация „Сийдър“

Целта на посещението бе обмяна на опит и добри практики в индивидуалната работа с децата и младежите…

Пътешествие до Рилския манастир и околностите

Във вторник, предната седмица, след близо двучасово пътуване с автобус през живописната Рила планина, децата и младежите…

Инициативата „Подкрепи една мечта“ през погледа на един младеж

Един от младежите от семейните ни къщи в гр. Казанлък се включи в инициативата на Президента на…

Изживей го, за да научиш

Всеки един от нас се е сблъсквал с максимата, че истинското знание произтича от непосредствения опит, а…