Фондация „Сийдър” търси Управител на Центрове за настаняване от семеен тип „Сияние” в град Кюстендил

Фондация „Сийдър” обявява свободно постоянно работно място за длъжността Управител на Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) „Сияние” в гр. Кюстендил. 

 Търсим енергичен, инициативен и отговорен човек, който да управлява всички аспекти на социалната услуга ЦНСТ с цел да осигури най-добрата практика в предлагане на услуги от резидентен тип за 24 млади хора с интелектуални увреждания, гарантираща спазването на техните права и повишаване на качеството им на живот.  

 

Управителят на услугата:

 • Носи отговорност за всички аспекти, свързани с функциониране на ЦНСТ, включително поддържане на сградите, управление на финансови ресурси и бюджетиране, персонал и график за смени, грижа и подкрепа за потребителите;
 • Насърчава създаването на семеен тип среда в цялата услуга, която позволява на потребителите да развият пълния си потенциал; гарантира поддържането на отлични стандарти на грижа, зачитане на мнението на потребителите и защита на техните права;
 • Управлява екип от 35 служители – счетоводител/администратор, ръководители екип, социални работници, трудотерапевти, социални терапевти, шофьор;
 • Представлява услугата пред  местни и регионални власти и неправителствени организации.
 

Успешният кандидат притежава: 

 • Образование и опит в областта на социални дейности, педагогика или сходна сфера;
 • Опит в управлението или координирането на хора и бюджети е предимство; 
 • Познание за политиките и практиките за деинституционализация в България е за предпочитане; 
 • Отлични лидерски умения, умения за вземане на решения и изграждане на екип, включително способност за управление на конфликти;
 • Отлични организационни умения и умения за планиране, както и способност да поема инициатива и да работи под напрежение. 
 

Фондация „Сийдър” предлага работа в динамична среда, с конкурентно възнаграждение и допълнително материално стимулиране и с възможности за професионално развитие.


Документи за кандидатстване: 

 1. Автобиография
 2. Мотивационно писмо 
 

Кандидатите за тази позиция могат да изпращат горепосочените документи на вниманието на Александрина Димитрова – Изпълнителен директор по един от следните начини: 

 • По електронен път на: alexandrina@cedarfoundation.org
 • Директно в Центъра за настаняване от семеен тип „Сияние” на Гуна Божилова на адрес: гр. Кюстендил, кв. „Герена”, ул. „Синчец” № 11
 

Краен срок за подаване на документите: 31.10.2023 г.

Начална дата за встъпване в длъжност: По договаряне
Месторабота: ЦНСТ “Сияние” в гр. Кюстендил

Ще се свързваме за интервю само с одобрените по документи кандидати.

 

Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) “Сияние” представляват 2 къщи и 2 апартамента в гр. Кюстендил, където се предоставя 24-часова грижа и подкрепа за общо 24 младежи с интелектуални увреждания, лишени от родителска грижа. Фондация “Сийдър” управлява центровете от самото им създаване през 2010 г.

актуално

Прочети също

Обмяна на опит между екипите на фондация „Сийдър“

Целта на посещението бе обмяна на опит и добри практики в индивидуалната работа с децата и младежите…

Пътешествие до Рилския манастир и околностите

Във вторник, предната седмица, след близо двучасово пътуване с автобус през живописната Рила планина, децата и младежите…

Инициативата „Подкрепи една мечта“ през погледа на един младеж

Един от младежите от семейните ни къщи в гр. Казанлък се включи в инициативата на Президента на…

Изживей го, за да научиш

Всеки един от нас се е сблъсквал с максимата, че истинското знание произтича от непосредствения опит, а…