Фондация „Сийдър” търси Управител на Центрове за настаняване от семеен тип „Сияние” в град Кюстендил

Фондация „Сийдър” обявява свободно постоянно работно място за длъжността Управител на Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) „Сияние” в гр. Кюстендил. 

 Търсим енергичен, инициативен и отговорен човек, който да управлява всички аспекти на социалната услуга ЦНСТ с цел да осигури най-добрата практика в предлагане на услуги от резидентен тип за 24 млади хора с интелектуални увреждания, гарантираща спазването на техните права и повишаване на качеството им на живот.  

 

Управителят на услугата:

 • Носи отговорност за всички аспекти, свързани с функциониране на ЦНСТ, включително поддържане на сградите, управление на финансови ресурси и бюджетиране, персонал и график за смени, грижа и подкрепа за потребителите;
 • Насърчава създаването на семеен тип среда в цялата услуга, която позволява на потребителите да развият пълния си потенциал; гарантира поддържането на отлични стандарти на грижа, зачитане на мнението на потребителите и защита на техните права;
 • Управлява екип от 35 служители – счетоводител/администратор, ръководители екип, социални работници, трудотерапевти, социални терапевти, шофьор;
 • Представлява услугата пред  местни и регионални власти и неправителствени организации.
 

Успешният кандидат притежава: 

 • Образование и опит в областта на социални дейности, педагогика или сходна сфера;
 • Опит в управлението или координирането на хора и бюджети е предимство; 
 • Познание за политиките и практиките за деинституционализация в България е за предпочитане; 
 • Отлични лидерски умения, умения за вземане на решения и изграждане на екип, включително способност за управление на конфликти;
 • Отлични организационни умения и умения за планиране, както и способност да поема инициатива и да работи под напрежение. 
 

Фондация „Сийдър” предлага работа в динамична среда, с конкурентно възнаграждение и допълнително материално стимулиране и с възможности за професионално развитие.


Документи за кандидатстване: 

 1. Автобиография
 2. Мотивационно писмо 
 

Кандидатите за тази позиция могат да изпращат горепосочените документи на вниманието на Александрина Димитрова – Изпълнителен директор по един от следните начини: 

 • По електронен път на: alexandrina@cedarfoundation.org
 • Директно в Центъра за настаняване от семеен тип „Сияние” на Гуна Божилова на адрес: гр. Кюстендил, кв. „Герена”, ул. „Синчец” № 11
 

Краен срок за подаване на документите: 31.10.2023 г.

Начална дата за встъпване в длъжност: По договаряне
Месторабота: ЦНСТ “Сияние” в гр. Кюстендил

Ще се свързваме за интервю само с одобрените по документи кандидати.

 

Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) “Сияние” представляват 2 къщи и 2 апартамента в гр. Кюстендил, където се предоставя 24-часова грижа и подкрепа за общо 24 младежи с интелектуални увреждания, лишени от родителска грижа. Фондация “Сийдър” управлява центровете от самото им създаване през 2010 г.

актуално

Прочети също

Обмяна на опит между екипите на фондация „Сийдър“

На 19 и 20 октомври екипите на Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) „Сияние“ и на…

Пътешествие до Рилския манастир и околностите

Във вторник, предната седмица, след близо двучасово пътуване с автобус през живописната Рила планина, децата и младежите…

Инициативата „Подкрепи една мечта“ през погледа на един младеж

Един от младежите от семейните ни къщи в гр. Казанлък се включи в инициативата на Президента на…

Изживей го, за да научиш

Всеки един от нас се е сблъсквал с максимата, че истинското знание произтича от непосредствения опит, а…