В Центровете за настаняване от семеен тип попадат най-тежките случаи

Фондация „Сийдър“ бе сред организаторите на международна конференция на тема „Деинституционализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“, която се проведе между 6 и 8 ноември в София. На нея присъстваха над 250 експерти от университети, институции и неправителствени организации от Европа, Австралия, Централна Азия и САЩ. В конференцията участваха представители на Европейската комисия, Министерството на труда и социалната политика и други национални институции, международни и местни неправителствени организации, доставчици на социални услуги и специалисти в областта на политиките за деца.

По време на тридневния форум участниците споделиха научни данни и натрупан опит, както и добрите практики и предизвикателства в областта на деинституционализацията.

Като една от водещите организации в България, която управлява най-много центрове за настаняване от семеен тип, фондация „Сийдър“ проведе тематичен панел, в който отвори пространство за представяне на международен и местен опит и провеждане на дискусия във връзка с ролята и качеството на резидентните услуги.

В панела бяха засегнати темите: кои деца се нуждаят от резидентна грижа, какво е качествена резидентна грижа и как се изследва качеството на тази грижа. Целта на панела беше да премести фокуса от разговора „за“ и „против“ резидентна грижа към конструктивен дебат, който взима предвид, че всяко дете се нуждае от индивидуален подход.

Презентатори в панела бяха Браян Макдоналд, ръководител Positive Behaviour Support от Аbility West, Ирландия, представен от Бисер Спиров, директор на Лумос България, Роланд Щюби, 1лен на Борда на директорите на ФИЦЕ – Швейцария, Ваня Стратиева-Димитрова, програмен директор във фондация “Сийдър” и Инна Бранева, психотерапевт и обучител, които говориха за моделите на резидентна грижа за деца с увреждания и деца с предизвикателно поведение, както и за ролята на човешкия фактор в грижата за децата.

Сред главните послания, които се откроиха в този панел бяха нуждата от спешна подкрепа за специалистите, които работят в центровете, както и това, че всеки случай на дете и младеж от центровете за настаняване от семеен тип трябва да се разглежда индивидуално и на първо място да се търси най-добрият интерес на детето.

По време на тридневната конференция Александрина Димитрова, изпълнителен директор на фондация „Сийдър“, призова да се обединят усилията и да се говори за това как предоставяме качествена грижа и подкрепа на децата и младежите, които бяха изведени от специализираните институции: „Нашият опит показва, че в Центровете за настаняване от семеен тип попадат най-тежките случаи, които са с тежки интелектуални увреждания, често и с предизвикателно поведение, психични проблеми или деца, които нямат увреждания, но са преживели изключително травматични събития в детството си, често и редица раздели. За да може тези деца и младежи да получават адекватна грижа, е важно кои са хората, които работят в центровете от семеен тип, защото именно те осигуряват грижата. И затова нашето послание е да инвестираме повече в тях – в тяхната мотивация, в тяхното обучение и непрекъсната подкрепа. Също така отговорността за тези деца и младежи не трябва да пада само върху социалната система. Време е да споделим отговорността, така че да може децата и младежите в неравностойно положение да се развиват пълноценно“, категорична е тя.

актуално

Прочети също

Обмяна на опит между екипите на фондация „Сийдър“

Целта на посещението бе обмяна на опит и добри практики в индивидуалната работа с децата и младежите…

Пътешествие до Рилския манастир и околностите

Във вторник, предната седмица, след близо двучасово пътуване с автобус през живописната Рила планина, децата и младежите…

Инициативата „Подкрепи една мечта“ през погледа на един младеж

Един от младежите от семейните ни къщи в гр. Казанлък се включи в инициативата на Президента на…

Изживей го, за да научиш

Всеки един от нас се е сблъсквал с максимата, че истинското знание произтича от непосредствения опит, а…