Индивидуална подкрепа

Спонсорирай дете

От 1 септември 2013 г. фондация „Сийдър” си партнира с американската организация Orphan Sponsorship International (OSI) за осъществяване на общата ни мисия за осигуряване на по-добър живот на хора в неравностойно положение.

Заедно ние разработихме програмата „Спонсорирай дете” за децата, за които полагаме непрекъсната индивидуална грижа в Центровете ни от семеен тип в Кюстендил и Казанлък. Спонсорството на едно дете е 80 лева, като цялата сума се използва само за нуждите на детето. Спонсорството ще позволи да се засили чувството за индивидуалност на всяко дете и ще покрива нужди като дрехи, училищни/образователни материали, транспорт и забавни неща като подаръци за рождени дни, екскурзии и мероприятия. Накратко, спонсорството предоставя средства всяко дете да има собствен бюджет, да се учи да прави избори, да може да покрива малки собствени нужди.

Спонсорът получава редовна информация за развитието на детето и за разходването на спонсорството. Ако искате да научите повече за програмата „Спонсорирай дете”, моля свържете се с Адриана Гоцова на имейл adriana@cedarfoundation.org.

Прочети също:

Обмяна на опит между екипите на фондация „Сийдър“

На 19 и 20 октомври екипите на Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) „Сияние“ и на…