Глория

Спонсор: Ясен Пекунов (от май 2019 г.)

Баланс – 16.93 лв.

Глория

 

Родена на 27 септември 1997 г.

Населено място: гр. Казанлък

Фото галерия

За нея

 

Глория е родена на 27 септември 1997. Майката преценява, че не би могла да се справи в домашни условия с отглеждането ù, тъй като няма възможност да отговори на специфичните ù нужди. Впоследствие подписва декларация за даване на съгласие за пълно осиновяване.

Глория има ДЦП-спастична квадрипареза, разстройства на обмяната на веществата, зрителни увреждания, сериозно изоставане в невро-психологичното развитие. Решението на ТЕЛК е 100% степен на увреждане с нужда от чужда помощ. Движенията на детето са силно ограничени, стои в специално столче, което ù позволява да наблюдава с интерес останалите деца.

Глория показва активност при заниманията – подражава на това, което вижда. Има желание да е сред децата и вече не харесва да се сама. Все повече се усмихва. Търси присъствието на приоритетен възрастен и се опитва да комуникира. Не се притеснява от непознати и търси вниманието им като ги хваща за ръце. Често показва положителни емоции и се смее на глас. Много обича да слуша музика.

Момичето не говори и не звукоподражава. Прави впечатление обаче, че разбира прости инструкции и реагира на името си при назоваване. Започва да показва все по-добра и адекватна ориентация в чутата реч. Предвид поставената диагноза Глория е изцяло зависима от грижите на възрастен. Не може да се самообслужва. Няма дъвкателен рефлекс, поради което се храни с пасирана храна. Приема течности с лъжичка, защото не може да пие от чаша.

Почасово с момичето се провежда индивидуална рехабилитация – масаж на долни крайници, поставяне в различни положения. Наблюдава се значителен напредък. Долните крайници вече позволяват все по-голямо разтягане в сравнение с момента на постъпване на Глория в центъра. 

Индивидуални нужди

Консултации с физиотерапевт при нужда

Активности извън къщата

Музикотерапия

Позитивни емоции, щастие и любов

Финансова информация

Месечна справка

 

Годишна справка

Детайлна информация


 


Контакт с фондация „Сийдър“

 

Ива Хаджийска

iva@cedarfoundation.org

тел.: +359 884 962 986