Гергана

Спонсор: Константина Градева (от януари 2015 г.)

Баланс – 267.88 лв.

Гергана

 

Родена на 19 септември 2001 г.

Населено място: гр. Казанлък

Фото галерия

За нея

 

Това е Гергана. Тя е родена на 19 септември, 2001 г. За кратко, Гери е живяла с майка си, но след това е настанена в институция в Стара Загора. През 2010 е преместена в друга институция – Дом за деца с умствена изостаналост в село Петрово. От началото на 2015 година, Гери е настанена в една от къщичките от семеен тип в гр. Казанлък, където живее и до този момент.

Гери е с диагноза умствена изостаналост и глухота. Тя се придвижва самостоятелно, като походката ѝ е малко несигурна. Храни се самостоятелно. Умее да осъществява контакт по собствена инициатива чрез докосванe, усмивка. Произнася спонтанно звуци и срички. Едно от любимите занимания на Гери е да разглежда цветни списания и детски книжки. Познава добре повечето предмети от бита, като ги разпознава и с жествое показва за какво се използват. Смее се, когато вижда образа в огледалото си. Обича да си слага диадеми и фиби на косата.

Гергана много обича разходките навън. С интерес наблюдава и изучава заобикалящата я среда. Пoказва непрестанно желание да бъде ангажирана с различни дейности, обича да играе, по-често с възрастните в къщата, на топка или други подобни игри. С удоволствие се люлее и играе на детската площадка.

Гери се обучава по Индивидуална програма предназначена за деца със слухови дефицити в помощно училище „Д-р Петър Берон“ в гр. Мъглиж.

 

Индивидуални нужди

Консултации с физиотерапевт при нужда

Активности извън къщата

Арт терапия

Позитивни емоции, щастие и любов

Финансова информация

Месечна справка

 

Годишна справка

Детайлна информация


 


Контакт с фондация „Сийдър“

 

Ива Хаджийска

iva@cedarfoundation.org

тел.: +359 884 962 986