Атанас и Анка

Спонсор: Ирена Цакова (от ноември 2014 г.)

Баланс – 899,84 лв.

Атанас

Роден на 6 януари 2002 г.

Населено място: гр. Казанлък

 

Анка

Родена на 18 януари 1995 г.

Населено място: гр. Казанлък

 

Фото галерия

За Атанас

 

Това е Атанас.  Детето не е отглеждано в семейна среда. На 15.01.2002 г. постъпва в ДМСГД Стара Загора. От настаняването си в ДМСГД, то е посещавано само веднъж от биологичното си семейство. Майката трайно се е дезинтересирала от потребностите на сина си и не е предприела нужните действия за реинтеграция на детето. През 2015 г. Атанас е настанен в ЦНСТ гр. Казанлък.

Наско е с водеща диагноза „Тежка умствена изостаналост“. Храни се самостоятелно. Съблича се сам, при обличане е нужна малка помощ. Не контролира тазови резервоари.

Атанас е с повишена двигателна активност. Общата моторика е добре развита за възрастта. Добре координира своите движения. Детето хвърля и хваща топка от късо разстояние. Рита неподвижна топка. Включва се с голямо желание в музикално-подвижни игри. Танцува ритмично, често е много активен в своите движения. Фината моторика е груба и несъответна за възрастта. Атанас нанизва големи елементи на неподвижна ос, забожда мозайка, строи кула с конструктор.

Детето е със значително изоставане в рецептивната и експресивната реч. Изпълнява поръчки по словесни указания, свързани с ежедневието. Казва „чао“ и звукоподражава. Не се наблюдава използване на заместителни жестове и мимика. Държи молив с неправилен захват в юмрук, драска не винаги с желание, излиза от очертанията.

През по-голяма част от време емоционалният тонус на Атанас е положителен. Детето само инициира контакт с възрастен, търси вниманието му. Наблюдава децата как играят, играе близо до тях, не се изолира, но не се включва в съвместна игра с тях. Наблюдават се чести и спонтанни изблици на смях, които не са провокирани от външна намеса. Налице е поддържане на огледален образ с ръчичка. Вниманието е неустойчиво, концентрацията е силно нарушена.

За Анка

 

Анка е с диагноза Тежка умствена изостаналост, Микроцефалия. Девойката е почти напълно самостоятелна. Контролира тазови резервоари, при къпане се справя сама с наблюдение от възрастен, облича се и се съблича сама. Има добре развита обща моторика. Тича, катери се, слиза и се изкачва по стъпалата.

Речника на момичето е ограничен. Произнася 4-5 думи. Сочи и показва това, което иска. Разбира речта на битово ниво. Изпълнява елементарни поръчки. Разпознава предмети свързани с ежедневието. Проявява интерес към играчки – посяга хваща, заиграва се с предложения й предмет. Взима участие в колективни игри. Ориентирана е в рамките на ЦНСТ. Емоционалният тонус е положителен. Спокойна и лъчезарна, без агресивни и автоагресивни прояви. Изразява различни емоции чрез мимики и действия. Предпочита да контактува с възрастни. Сама инициира контакт и търси внимание. Обича да слуша музика, да си тананика и танцува. Харесва й да бъде облечена добре и да се оглежда в огледалото. Любимите й вещи са: гребен, микрофон и телефон.

В ЦНСТ-то с Анка работи ресурсен учител по индивидуална програма. Ежедневно с нея работят трудотерапевтите и социалните асистенти. Почасово е назначен и психолог. Набляга се на доразвиване на уменията за самообслужване, битовите умения, стимулиране развитието на фината моторика – игра с топка, манипулиране с различни играчки, включване в групови занимания, трудотерапия, стимулиране и обогатяване на контактите с другите деца и младежи от ЦНСТ. Въпреки това има нужда от допълнителна работа с психолог за преодоляване на някои поведенчески особености, следствие от живота в институцията.

Индивидуални нужди

Консултации с терапевти при нужда

Активности извън къщата

Арт терапия

Позитивни емоции, щастие и любов

Финансова информация

Месечна справка

 

Годишна справка

Детайлна информация


 


Контакт с фондация „Сийдър“

 

Ива Хаджийска

iva@cedarfoundation.org

тел.: +359 884 962 986