[spb_boxed_content type=”coloured” box_link_target=”_self” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Център за социална рехабилитация и интеграция на фондация „Сийдър” в Кюстендил отвори врати през есента на 2015 г. Това е място, където млади хора с интелектуални затруднения получават качествена подкрепа за индивидуалното си развитие. Целта е те да развият способностите си и да придобият нови, да повишат самостоятелността си и да им бъде осигурена възможност за истинска социална интеграция и социално включване.

Центърът осъществява дейността си чрез екип от висококвалифицирани специалисти – 9 служители на фондацията, сред които са социални работници, логопед, психолог, кинезитерапевт, трудотерапевт, артерапевт. Предлаганите услуги от Центъра са в три основни направления:

Към момента Центърът подкрепя 35 младежи, които редовно посещават занятията. Работата с различните специалисти, според личните потребности на всеки посетител, помага за тяхното бързо адаптиране и те идват с голямо желание и интерес. Това се дължи и на факта, че младите хора с увреждане обикновено са изолирани, нямат достъп до образование или работа и са принудени да прекарват ежедневието си зад стените на дома си.

Сред важните специфики на Центъра, е че освен с младежите с увреждане, се работи и с техните близки и роднини, на които се оказват психологическа помощ и напътствия за адекватна помощ в семейството. Целта е те да бъдат информирани за целите и напредъка на детето си и да се включват в процеса на подкрепа в домашни условия, за да може постигнатите резултати в Центъра да се затвърдят и доразвиват.

[/spb_boxed_content] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_image image=”1036″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ width=”1/3″ el_position=”first”][/spb_image] [spb_image image=”1035″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ width=”1/3″][/spb_image] [spb_image image=”1349″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ width=”1/3″ el_position=”last”][/spb_image]