[spb_boxed_content type=”coloured” box_link_target=”_self” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”2/3″ el_position=”first”]

Фондация „Сийдър“ управлява три Центъра от семеен тип и едно Защитено жилище в гр. Казанлък, където предоставя 24-часова индивидуална грижа за 45 деца и младежи, лишени от родителска грижа. Повечето от тях са с увреждания и са живяли в държавни домове в различни части на страната. Там те са расли в изолация, а дефицитът на внимание и любов е оставил своите дълбоки белези.

В четирите къщи всяко дете и младеж получава уважение, подкрепа и индивидуална и развиваща грижа, според личните си нужди и потенциал. Екипът на фондация „Сийдър” подпомага социалната интеграция на децата и младежите като се грижи те да посещават дневни центрове, масови училища и детски градини и им помага да развиват своите умения и да придобиват нови. С всяко дете и младеж се работи индивидуално според предварително изготвен модел спрямо собствените потребности и нужди. Фондацията осигурява още различни инициативи и възможности за интегрирането на децата и младежите в общността, така че те да се чувстват като значими членове на общността и да станат по-самостоятелни.

В дългосрочен план целта на фондацията е децата и младежите да растат обичани, все по-самостоятелни, да взимат собствени решения и там където е възможно да започнат работа.

В Центровете от семеен тип и Защитеното жилище в Казанлък работят общо 47 служители на фондацията, сред които социални терапевти, ръководители екип, социални работници, трудотерапевти, рехабилитатор. Екипите преминават въвеждащи и надграждащи обучения, редовна супервизия и възможности за обмен на опит и усвояване на нови практики.

[/spb_boxed_content] [spb_image image=”1302″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ width=”1/3″ el_position=”last”][/spb_image] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_image image=”1303″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ width=”1/3″ el_position=”first”][/spb_image] [spb_image image=”1305″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ width=”1/3″][/spb_image] [spb_image image=”1304″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ width=”1/3″ el_position=”last”][/spb_image]