новини

 • Мисията на “Сийдър” обедини над 50 посланици на каузата

  На 18ти април, 2019г в х-л Хилтън София се проведе годишната среща на фондация “Сийдър”, която се организира традиционно в знак на признателност и благодарност към партньорите на организацията. На събитието присъстваха над 50 съмишленици и посланици на мисията на “Сийдър”.

  Изпълнителният директор Александрина Димитрова приветства гостите и представи годишния отчет за работата на организацията. Тя сподели с присъстващите какви са били постиженията и предизвикателствата на фондацията през 2018г. и посочи още някои ключови моменти от отминалата година.

  “И през 2018 г. ние продължихме да полагаме грижи за над 100 деца и младежи в неравностойно положение в центровете ни в Кюстендил и Казанлък. Всички те са имали изключително травматични преживявания в детството. Преминали са през редица изоставяния, насилие, дискриминация. Грижата за тях е трудна и изисква много търпение. Изграждането на доверие изисква месеци, дори години. Но колкото повече даваме на децата и младежите, толкова повече получаваме от тях. Посланията, които те ни отправят, ние използваме в ежедневието си, когато търсим дарители, доброволци или подкрепата на институциите. И предаваме посланията на децата и младежите нататък.

  Вие сте посланици на “Сийдър”, защото приехте посланията на нашите деца и младежи и също като нас ги предадохте нататък. Благодарение на това, “Сийдър” намери 26 нови партньори; близо 600 000 лева за нашите центрове; получи 1-ва награда в инициативата “Аз гарантирам щастливо детство” на Държавната агенция за закрила на детето.”

  След официалната част гостите имаха възможност да се насладят на приятната атмосфера на събитието и да отправят своето “Сийдър” послание, благодарение на специално изработения за вечерта фото кът.

  Събитието се проведе със съдействието на домакините от хотел Хилтън София, I Print, които отпечатаха Годишния отчет и Photo King, които осигуриха специалните фотоелементи за вечерта.

   

  Дата: новини
 • Арменска делегация почерпи опит в социалната сфера от фондация „Сийдър“

  Споделихме добрите ни практики в грижата за деца и младежи в неравностойно положение

   

  Фондация „Сийдър“ беше домакин на 12-членна делегация от Армения, включваща Първи заместник-министър на труда и социалната политика, експерти от държавните и местните власти, представители на неправителствени организации и Уницеф. Целта на посещението бе гостите да почерпят опит от действащите социални услуги, добрите практики и научените уроци в България, който да бъде приложен при стартиралата реформа по деинституционализация в Армения.

  По време на еднодневното посещение в Центровете от семеен тип и Центъра за социална рехабилитация и интеграция на фондация „Сийдър“ в гр. Кюстендил, колегите от Армения се запознаха отблизо с моделите на управление, които организацията прилага, подходите в директната работа с децата и младежите, ролята и отговорностите на екипа, както и успехите и предизвикателствата в ежедневната работа.

  В рамките на визитата делегацията остана впечатлена от индивидуалния подход към всяко дете и младеж, който екипът на фондацията прилага по методологията “Планиране с акцент върху личността”, както и от напредъка в развитието на децата и младежите. Гостите споделиха, че ще се радват да взаимстват и приложат наученото тук и в своята страна. Те получиха подаръци, ръчно изработени от някои от младежите, и си тръгнаха с думите, че това е била една много емоционална, полезна и вдъхновяваща среща.

  Реформата, която започна наскоро в Армения цели да трансформира специализираните институции в алтернативни услуги в общността и да разшири възможностите за осигуряване на грижа в семейна среда. Освен с опита на фондация „Сийдър“, по време на визитата си, организирана от Уницеф България, арменската делегация се запозна и с други постижения и предизвикателства на процеса, включително и с механизмите за превенцията на изоставянето.

   

  Дата: новини
 • Децата в неравностойно положение нямат нужда от стари дрехи

  Интервю за вестник „Стандарт“

   

  На колко деца сте помогнали до момента да бъдат изведени от институциите?

  Когато стартирахме дейността си преди повече от 13 години, като първото ни постижение беше закриването на дома за деца с интелектуални увреждания в с. Горна Козница. Там в ужасяващи условия живееха 58 деца и младежи със сходна съдба като тези от печално известния дом в с. Могилино. Днес те са в значително по-качествена среда в т. нар. центрове за настаняване от семеен тип в Кюстендил и региона.

  През годините спомогнахме за закриването на още 14 институции, допринесохме за осигуряването на по-качествена грижа за над 1500 деца в неравностойно положение и обучихме над 430 специалисти в социалната сфера.

  Към момента осигуряваме 24-часова индивидуална грижа и специализирана подкрепа на над 100 деца и младежи в неравностойно положение в градовете Кюстендил и Казанлък, а в нашия Център за социална рехабилитация и интеграция подкрепяме и семействата на младежи с увреждания в усилията им да им осигурят пълноценен живот.

  Подкрепяме още и дневни центрове за деца и младежи с увреждания, споделяме експертен опит на национално ниво, инициираме и осъществяваме законодателни промени и сме активен партньор на институциите в процеса по деинституционализация, като пряко работим за промяна на политиките за хората с увреждания в България.

   

  Къде са настанени децата от държавните домове, кой се грижи за тях?

  Повечето от тях, живеят в центрове за настаняване от семеен тип. Към момента съществуват над 280 такива центрове в цялата страна. Те са разположени на комуникативни места и в тях са създадени нормални условия за живот, като децата и младежите са в по-малки групи и с по-големи възможности за индивидуална грижа и включване. Те ходят на училище, играят в парка, имат приятели, може да ги срещнете да пазаруват или да се разхождат.

  За тях се грижат социални терапевти и социални работници, които на практика заемат ролята на техни близки. Те им предоставят 24-часова грижа, което означава, че са до тях всеки ден, във всички трудни и радостни моменти и работят за това да израснат пълноценни личности.

   

  Напоследък се говори за това, че хората, работещи в центровете не са достатъчни. Какво трябва да се промени?

  В центровете от семеен тип попадат най-тежките случаи в България. Това са деца и младежи, преживели травмиращи моменти в своето детство, като редица изоставяния, неглижиране, насилие, многократно отхвърляне. Те имат големи липси и дефицити на ласка и внимание, които трябва да бъдат запълвани ежедневно с много работа, търпение, разбиране и приемане. А за тази цел са нужни мотивирани и квалифицирани хора, които да изградят доверителни връзки и подходяща среда за развитие. Същевременно заплащането им е равно или близко до минималната заплата. Също така те са и свръхнатоварени, тъй като поради ниското държавно финансиране на центровете е честа практика 1 човек на смяна да се грижи за 12 деца. Това води до професионално прегаряне, влошаване на грижата за децата и голямо текучество.

  В нашите центрове ние осигуряваме допълнително 25 служители, за чиито възнаграждения набираме средства от корпоративни и индивидуални дарители. Важно е самите специалисти да се чувстват подготвени и подкрепени, за да се справят адекватно с предизвикателствата на настанените деца и младежи и да имат мотивацията и възможността да надграждат своите умения. Затова предоставяме обучения и т.нар. супервизия, като отново ресурсът идва от фондонабирателната ни дейност. Смятаме, че този модел на подкрепа към служителите следва да бъде практика навсякъде и апелираме да се вземат спешни мерки на национално ниво, включително чрез въвеждане на стандарти за възнагражденията на заетите в социалната сфера и възможности за обучение и развитие.

   

  Има ли все още агресивни реакции, че тези деца се настаняват в близост до домовете на хората?

  Когато стартирахме процеса много хора организираха подписки и протести, защото се страхуваха от тази промяна. С времето нагласите започнаха да се променят, протестите спряха и все по-често срещаме разбиране, че тези деца и младежи са част от обществото и е нормално да живеят сред нас.

  Хората вече декларират подкрепата си за осигуряването на нормална среда на живот на децата и младежите, но все още не се чувстват ангажирани към тяхното включване. Често ги третират като различни, показвайки, че не искат те да учат в класа на тяхното дете или да играят заедно с него.

  Същевременно ролята на обществото е много значима в приобщаването на децата, лишени от родителска грижа и за всички нас е добре те да се развиват пълноценно, да създават приятелства и след време да поемат своите собствени роли в обществото.

   

  Как би могло да се помогне? Има ли прояви на криворазбрана грижа?

  Често се сблъскваме с криворазбрани жестове на подкрепа. Базовите нужди в центровете са осигурени и децата нямат нужда от лакомства играчки или стари дрехи, а от допълнителни специалисти, които да работят с тях. Често, когато откажем подобна подкрепа и обясним, че имаме нужда от средства, за да осигурим допълнителни специалисти, които да работят с децата, хората се отказват и се обиждат, че не приемаме желанието им за дарение. Това е така, защото липсва разбиране, че децата и младежите имат нужда от качествена грижа, от приемане, от включване, от приятелства и разбиране – неща, които са важни за всеки един от нас.

   

  Колко деца остава да бъдат изведени от институции? Какви са проблемите това да се случи по-скоро?

  В началото на процеса по деинституционализация в институции живееха над 7500 деца. Днес голяма част от тези институции са закрити, а за децата и младежите е осигурена семейна или близка до семейната среда.

  Все още 620 деца живеят в големи държавни институции, като предстои те да бъдат закрити до края на 2020 г. Изисква се време за изграждането на достатъчно центрове от семеен тип и осигуряването на екипи, които да работят там. Съществува и недостиг на подготвени приемни семейства, готови да се грижат за деца и младежи с травмиращи истории, които имат своите страхове и кризи заради преживяванията в тяхното минало.

   

  Какво се случва с тези деца след навършването на пълнолетие?

  Това е много важна тема, която за момента не е решена на национално ниво.

  Ние сме изправени пред предизвикателството да имаме все повече младежи, които трябва да напуснат центровете ни, навършвайки 20 г. Затова планираме стратегически стъпки, но както и при други организации, това се случва частично и според ограничените ресурси.

  Младежите с физически и интелектуални увреждания могат да бъдат подкрепяни и след навършване на пълнолетие в същите центрове, защото календарната им възраст съвсем не отговаря на реалната такава.

  Младежите без увреждания, обикновено имат нарушени социални взаимоотношения идващи от ранното изоставяне или травмите, които са преживели. За тях животът представлява още по-голямо предизвикателство, защото освен с цялата си вътрешна несигурност и страхове, след навършване на 20 години те трябва да напуснат центровете, без да имат къде да отидат и да разчитат само на себе си. От тях се очаква сами да се сблъскат с живота и трудностите, да си намерят работа и да създадат семейства, да възпитават свои деца. Това би се случило много трудно ако тези младежи нямат подкрепа и често са изправени пред ситуация на оцеляване.

  Дата: новини
 • Дари усмивка

  Днес искаме да ви запознаем с Дани. Той е едно от децата, за които набираме средства в кампанията България дарява.

  Веднага след раждането си той е изоставен и прекарва първите 9 години от живота си в институция с диагноза „Тежка умствена изостаналост“. Въпреки възрастта си, когато заживя в нашия център от семеен тип, той имаше нужда от подкрепа във всички дейности в ежедневието си. Не можеше да ходи сам, нуждаеше от постоянна помощ и опора. Лесно губеше баланс и се придвижваше на колене.

  Въпреки това Дани притежава огромна усмивка, а в очите му има много копнеж.

  Неговата история не е тъжна. – тя е история , която показва огромното значение на индивидуалната грижа, топлината и разбирането.

  След заживяването на Дани при нас положителните промени в живота му не закъсняват. Само за няколко месеца той се научи да се храни сам с лъжица, което ни показва, че той ще става все по-уверен и по-самостоятелен в бъдеще. В следствие на рехабилитацията и индивидуалната грижа, която получава, скоро Дани започна да ходи сам и сега е сред първите деца, които ще ви посрещнат отивайки в къщата ни от семеен тип, в която живее.

  Той е приятелски настроен, спокоен и ведър, а лицето му грее със заразителна и топла усмивка. Винаги се радва на срещите с нови хора и е много социален. Дори да му е трудно да задържи вниманието си върху някои дейности за продължително време, той винаги се радва да се включва в групови активности и игри.

  Дани ходи на училище за деца със специални нужди, а през ваканциите посещава дневен център за деца с увреждания, където получава и допълнителна специализирана подкрепа от рехабилитатор, логопед и психолог.

  За да продължи да развива наученото и да придобива нови умения, Дани има нужда от активна рехабилитация, физиотерапия и лечебна гимнастика. Той има отпускане на клепачите и се нуждае от операция, която да подобри зрението му.

  В допълнение той се нуждае от индивидуална терапия с психолог, педагог и рехабилитатор, както и поддържане на положителни емоции чрез забавни дейности извън центъра.

  Това е Дани накратко. И точно грижата и топлината, които получава всеки ден го правят различен от „тъжна история“ за едно изоставено дете с диагноза.

  Подкрепете го днес като изпратите SMS с текст DMS USMIVKA на 17 777 или вижте другите начини за дарение в каузата ни Дари усмивка на България дарява.

  Дата: истории, новини
 • Алек Алексиев подкрепя фондация „Сийдър“ в националната кампания България дарява

  От 22 до 31 март ще се проведе националната дарителска кампания България дарява, която популяризира и насърчава дарителството. Част от кампанията е и каузата “Дари усмивка” на фондация „Сийдър“. Целта на организацията е да набере 25 хиляди лева, с които да дофинансира отглеждането на 12 деца с тежки и комплексни увреждания за период от 1 година. Те са лишени от родителска грижа и живеят в един от центровете за настаняване от семеен тип в гр. Казанлък.

  Избирайки да подкрепи точно тази кауза, актьорът Александър Алексиев посети един от центровете на организацията и призова повече хора да дарят в подкрепа на тези деца.

   

  В кампанията България дарява аз подкрепям фондация „Сийдър“, които даряват усмивка. Успях да прекарам време и да се запозная с 18 деца, които имат специални нужди. Децата ни напомнят, че когато даваме, ние всъщност получаваме. Това, което видях аз, е че благодарение на фондация „Сийдър“ те получават правилната грижа от специалисти и наистина се чувстват много добре в къщите от семеен тип. Искрено се надявам, че някои от вас също ще решат да подкрепят каузата на фондация „Сийдър“, защото има смисъл. И защото обединявайки се около тези деца, ние можем да им предоставим бъдеще, което заслужават.“

  Част от диагнозите на децата са Спина Бифида, тежки форми на детска церебрална парализа, туберкулоза, малформация на крайници, много често комбинация от няколко наведнъж. Повечето от децата са невербални и трудно подвижни. Крехки са и често боледуват. Тяхното ежедневие не е като на повечето деца – те не тичат, не скачат на ластик, не ритат топка. Едно обаче е безспорно – те са едни безкрайно усмихнати деца. И всеки ден те показват на света какво е да преодоляваш себе си, да се бориш, да си силен, да се усмихваш и да заразяваш околните с позитивна енергия.

  За отглеждането на тези деца са необходими комплекс от терапии (физиотерапия, рехабилитация, сензорни терапии, арт терапия), 24-часово присъствие на социални терапевти, транспорт, за да бъдат извеждани и материали и медикаменти, които фондация „Сийдър“ ежедневно обезпечава. Държавното финансиране покрива само основните нужди без оглед на специфичните социални и здравни потребности, които са много и разнолики. Проектът „Дари Усмивка“ в кампанията България дарява цели да осигури средствата за тези толкова необходими терапии, така че детските усмивки да продължават да греят.

  Дарете и вие усмивка на децата на „Сийдър“ като изпратите SMS с текст на латиница DMS USMIVKA на номер 17 777. Можете също да направите месечен SMS абонамент или да дарите на банковата сметка на организацията:

  IBAN: BG05 UNCR 7000 1520 3427 69, BIC: UNCRBGSF

   

  За България дарява

  Националната кампания България дарява обединява 115 каузи от различни сфери на обществения живот като всеки може да дари за промяната, която иска да направи реалност.

  От 22 до 31 март всеки, който влезе на bulgariadariava.bg и дари, ще допринесе за превръщането на България в едно по-добро място за живеене. Дарителството е акт на съпричастност и желание да промениш света около себе си заедно с хора, които споделят твоите ценности и визия за решаването на актуален обществен проблем.

  Дата: новини
 • Грижа и включване, а не дрехи и лакомства за децата лишени от родителска грижа

  Интервю за mediapool.bg

   

  През 2010 г. стартира реформата за деинституционализация на децата в България или иначе казано, за закриване на големите държавни институции за изоставени деца и замяната им с качествена грижа в семейна или близка до семейната среда. Към онзи момент беше закрит Домът в Могилино, станал печално известен от филм на ББC, а паралелно с това една българска неправителствена организация успя да закрие и сякаш излезлия от филм на ужасите Дом в с. Горна Козница. От тогава до днес броят на децата, отглеждани в институции драстично намаля – от 7500 до 620, а до края на 2020 г. предстои да бъдат закрити и последните 29 институции.

   

   

  Но какво се случва днес с децата и младежите, изведени от институциите?

   

  Повечето от тях живеят в т.нар. Центрове за настаняване от семеен тип. Към момента съществуват над 280 такива центрове в цялата страна. Те обикновено са разположени на комуникативни места и в тях са създадени нормални условия за живот, като децата и младежите са в по-малки групи и с по-големи възможности за индивидуална грижа и включване. Проучване на Алфа рисърч, възложено от Агенцията за социално подпомагане, показа, че около 75 % от хората са положително настроени към децата, живеещи в центровете за настаняване от семеен тип и не изпитват опасения, че вече са техни съседи. Това свидетелства за положителна промяна в мисленето, имайки предвид, че в процеса на построяване на центровете не бяха редки случаите на протести и събиране на подписки от страна на местните жители, както и коментари, че не желаят “луди” и “опасни” младежи да живеят в близост до тях и да играят с децата им. Но макар че протестите спряха и хората декларират подкрепата си за осигуряването на нормална среда за живот на децата и младежите лишени от родителска грижа, то те продължават да ги третират като различни.

   

  Налице са примери, вариращи от пълно отхвърляне до криворазбрано приемане, облечено в жестове на състрадание.

   

  В проучването на Алфа рисърч се цитира пример как дете кани всичките си съученици на рождения си ден освен едно дете от класа – това, което живее в такъв център. А когато в друг клас става кражба, първият заподозрян отново е такова дете, което го кара да иска да премине в индивидуална форма на обучение. Същевременно хората, които искат да помогнат на децата и младежите в тези центрове, често разбират помощта като даряване на дрехи, играчки и храна – обикновено по празници, съпроводено със запознаване с децата с желанието да видят техните усмивки. Но не от това имат нужда децата – те го получаваха за всеки Великден и всяка Коледа и в държавните институции, но това не ги караше да се чувстват по-сигурни, обичани, уверени. Напротив, объркваше ги още повече, защото непознати хора непрекъснато влизаха в домовете им и до следващия празник не се връщаха. Обърква ги и сега и е крайно време този тип дарителство да спре.

   

  Основните нужди на децата и младежите са свързани с осигуряване на качествена грижа и с приемането им в нормалния живот в училището и в града, в който живеят.

   

  Грижата се осигурява от хората в центровете, които имат нужда от достойни условия на труд, подкрепа, напътствия и обучения, така че да създадат близка до семейната среда, да се грижат за децата дългосрочно и да създават дълготрайни връзки на доверие с тях. Те следва да имат много специфични умения, тъй като в центровете от семеен тип попадат най-тежките случаи в България, за които друга алтернатива няма – деца с тежки и комплексни увреждания или деца, претърпели няколко изоставяния, насилие, емоционални травми. Очакванията към екипите са големи, а условията, в които са поставени са крайно несправедливи – минимална или близка до минималната заплата и липса на възможност за развитие. Ниското заплащане действа демотивиращо, особено когато в други сектори като образованието ръстът на възнагражденията е много по-висок. В резултат на това, текучеството в центровете е голямо, а това се отразява негативно на децата, тъй като те трябва да преживеят поредните раздели. Крайно необходимо е да бъдат въведени стандарти за възнагражденията на заетите в социалната сфера, да се осигури по-високо финансиране на центровете за настаняване от семеен тип, така че да могат да привличат квалифицирани и мотивирани кадри и да наемат достатъчно хора, които да осигурят индивидуална грижа на децата. Към момента е честа практика 1 човек на смяна да се грижи за 12 деца, което е непосилно, предвид особеностите на случаите. От изключителна важност е и предоставянето на обучения, съобразени със спецификите на децата и младежите и т.нар. супервизия или професионална подкрепа на екипите. Защото само истински мотивирани хора могат да осигурят обичта, вниманието и възможността да бъдеш чут, разбран и оценен, дори когато самият ти се чувстваш изгубен.

  Ние, хората, които сме поели грижата за деца и младежи, живеещи в Центрове от семеен тип, често се чувстваме сами. Работейки пряко с тях, ние носим най-голяма отговорност за благосъстоянието и развитието им, ние сме до тях всеки ден и на практика сме техните семейства. Но обществото също играе голяма роля за това те да бъдат приети и включени в нормалния живот и нагласите на хората трябва да бъдат променени. И наистина, това са трудни деца, те са преживели различни травми в най-ранната си детска възраст, които ги правят такива. Но за цялото общество е добре те да се развиват пълноценно, да създават приятелства и след време да поемат ролите си в обществото. Затова ако сте родител, разговаряйте с детето си и го окуражете да се запознае и да играе с децата от центровете, които среща в парка, а ако не сте сигурни какво да направите, говорете с хората, които работят в центровете – те познават най-добре децата и младежите и ще ви насочат как можете да помогнете за тяхното включване. Ако пък сте учител, създайте среда, в която децата да приобщят в заниманията си и различните деца. Дайте им добрия пример за това колко е важно да се опиташ да създадеш приятелство вместо да отхвърляш някого или открито да го съжаляваш, защото е нямал късмета да израсне в семейство.

  Дата: новини
 • Към децата в институции сме съпричастни, но не особено ангажирани

  79% от гражданите, които живеят в близост до нови центрове от семеен тип и 93% от запитаните директори и учители одобряват процеса по закриване на големите държавни институции. 62% от местната общност са посочили, че нямат против децата да живеят в квартала им, едва 44% обаче биха приели те да учат в един клас с техните деца.

  Нагласите на обществото към децата, живеещи в институции са разнопосочни.

  Обикновено хората са съпричастни, но не са ангажирани.

  За последните 8-9 години децата в институции са намалени от 7500 до 600. И те трябва да бъдат изведени до края на следващата година.

  Планира се още до 2025 г. да бъдат закрити всички специализирани институции за деца и те да получат нови социални услуги.

  Как влияе деинституционализацията върху интегрирането на децата разяснява Александрина Димитрова – изпълнителен директор на фондация, която предоставя 24-часова индивидуална грижа и специализирана подкрепа на над 100 деца и младежи в неравностойно положение.

  Чуйте репортажа в БНР радио София.

  Дата: Медийни участия, новини
 • Ал. Димитрова: До края на следващата година и последните 600 деца трябва да бъдат изведени от институциите

  Състраданието, носенето на дрехи, играчки и лакомства по празници все още са предпочитан начин за подкрепа към децата, живеещи в центровете от семеен тип. Истината е, че тези базисни нужди са задоволени. Децата и младежите имат нужда от истинско включване в обществото, от разбиране и приемане, от създаване на приятелства.

  Чуйте разговора по БНР – Българско Национално Радио с Александрина Димитрова, изпънителен директор на фондация „Сийдър“, за обществените нагласи към децата в неравностойно положение.

  Дата: Медийни участия, новини
 • За поредна година Хилтън София направиха коледно тържество за децата и младежите от Кюстендил

  За 6-та поредна година екипът на Хилтън София реши да дари една вълшебна Коледа за децата и младежите от центровете ни от семеен тип в Кюстендил. Те се бяха погрижили дядо Коледа, заедно със своите джуджета и елени, да гостува и да зарадва децата с много подаръци, лакомства и вълнуващи емоции.

  За да посрещнат празнично своите гости и добрия старец, децата и младежите бяха подготвили театрална сценка, в която пресъздадоха духа на Коледната традиция. Като част от постановката, някои се преобразиха в пеещи коледари, а други изиграха ритуал около Коледната трапеза и поздравиха гостите със стихотворения, които бяха научили специално за случая.

   

  След тържеството служителите на Хилтън София посетиха центровете от семеен тип в Кюстендил, където заедно с децата и младежите, живеещи там украсиха коледната елха и стаите. За финал всички заедно изработиха Коледни картички за празника.

  Благодарим на нашите приятели от Хилтън София, които и тази година подариха не само подаръци и лакомства на децата и младежите в неравностойно положение. За поредна година те подариха приятелско отношение, разбиране и незабравими емоции, които се помнят дълго в центровете ни от семеен тип в Кюстендил.

   

  Дата: новини
 • Благотворителен обяд в офиса на IG Soft в подкрепа на фондация „Сийдър“

  По повод наближаващите празници Комитетът по забавления в софтуерната компания за онлайн игри IG Soft покани служителите си да се включат в благотворителен коледен базар и да подкрепят каузата на фондация „Сийдър“.

  За да се включи в инициативата, всеки от служителите приготви любимите си вкусотии, които след това бяха разпродадени на Коледен обяд в офиса на компанията. От екипа на IG Soft споделиха, че са приели инициативата присърце и са се забавлявали както по време на подготовката, така и на самия обяд с кауза: “Беше страхотно! Не сме очаквали толкова много хора да се включат и то с такова голямо желание! Наистина сме щастливи от резултата на коледния ни базар и се надяваме да е от полза за фондация “Сийдър“! Следващата година – отново!”

  Набраната сума, която е близо 1100 лв, ще бъде използвана, за да осигури качествена грижа на децата и младежите от центровете от семеен тип на организацията.

  Екипът на фондация „Сийдър“ благодари на IG Soft за тяхната подкрепа и примера, който дават с провелия се благотворителен обяд в офиса им. Всеки, който иска да последва тази инициатива може да го направи като организира подобно събитие и дари набраните средства за каузата ни.

  Дата: новини