новини

 • Споделихме добри практики от работата ни на годишна среща на Eurochild

  Над 150 представители на детски организации от цяла Европа се събраха на виртуална годишна среща на членовете на Eurochild, чиято мрежа обединява повече от 165 граждански организации от 33 европейски държави. Като член на мрежата в събитието на 15 юни 2020 г. взе участие изпълнителният директор на фондация „Сийдър“ – Александрина Димитрова. То беше последвано от редица уебинари като основна тема беше как се е отразила пандемията на всички сфери на грижа за децата в Европа.

  Фондация „Сийдър“ бе поканена да сподели предизвикателствата и добрите практики в управлението на Центрове от семеен тип по време на пандемия. В презентацията си г-жа Димитрова разказа какви мерки са били предприети, за да бъде гарантирано физическото и психическото здраве както на децата и младежите, живеещи в семейните къщи на организацията, така и на служителите там. Акцентите в работата ни през изминалите месеци на извънредна епидемиологична ситуация са свързани с оценка на риска и динамичен план за действие, който предвижда допълнителни занимания и терапии за децата и младежите, осигуряване на транспорт на екипа в къщите и промяна в графиците им, адаптиране на стратегията за набиране на средства към новата реалност, а в допълнение към тези вътрешно-организационни дейности – и застъпничество пред отговорните власти. Едни от основните изводи от ситуацията са важността на доброто планиране, на гъвкавостта в мерките и на доброто взаимодействие с медиите като механизъм за повлияване върху властите. По време на дискусията след презентацията, участниците споделиха, че са впечатлени от постигнатото от фондация „Сийдър“, особено по отношение на това гражданският сектор да използва медиите като инструмент за повлияване на важни решения относно грижата за децата и хората.

  Повече от 40 организации от цяла Европа взеха участие в уебинара, посветен на опита и добрите практики в алтернативна грижа за деца по време на пандемия. В края на събитието всички участници изразиха желание да продължат да споделят опит помежду си и по този начин да подобряват работата си в подкрепа на децата.

  Дата: новини
 • Живот след извънредно положение

  В седмиците след прекратяване на извънредното положение наблюдаваме как животът постепенно се завръща към нормалния си ритъм. Детски градини и ресторанти отново отварят врати, парковете са оживени от глъч, служители предпазливо се връщат към своите работни места.

  Но докато при повечето от нас извънредното положение напомня за себе си с маските в супермаркета и завишената употреба на дезинфектант, за най-уязвимите групи от нашето общество реалността е по-различна.

  Децата и младежите с увреждания, лишени от родителска грижа, които съставляват една от най-рисковите групи, продължават да спазват строга изолация при ежедневна дезинфекция на обитаваните от тях жилища и провеждане на дистанционни терапии, където състоянието го позволява. Причина за това са, от една страна, крехкото здравословно състояние на децата поради комплексните диагнози, а от друга – възрастта на социалните специалисти, които се грижат за тях, която в преобладаващия случай е над средната.

  Организациите, предоставящи социални услуги не могат да си позволят отхлабване на мерките, тъй като рискът от разпространение на вируси е многократно по-висок в центрове за настаняване от семеен тип, където стандартно живеят между 8 и 14 деца с редица тежки заболявания. Станахме свидетели, че не само в България, но в европейски мащаб, именно подобни заведения са най-уязвими.

  Затова, макар и уморени от непрестанното търкане с дезинфекциращи препарати, безкрайните обяснения защо е необходимо да използваме маски и не можем да ходим на детската площадка, часовете общуване с пикселизирани колеги, ние трябва да продължим да съществуваме и работим в режим на извънредна предпазливост. Служителите продължават да бъдат транспортирани от и до работа, разходите за хигиенизиращи продукти и предпазно облекло са значителни, достъпът до терапии е в процес на системна актуализация, социалният живот на децата и младежите е сведен до минимум.

  Горди сме от постигнатото през последните месеци. Успяхме да запазим нашите деца и младежи здрави и в добро настроение и да научим нашите служители да боравят с дигитални платформи за срещи и терапевтична помощ.

  Но предизвикателствата за нас продължават. Защото първичната грижа е само основата на нашата работа. След нея идва грижата за емоционалното здраве на децата и обгрижващия персонал, адаптирането на индивидуалните терапевтични планове към настоящата обстановка, създаването на гъвкава система за работа, която да може да се променя своевременно и при необходимост.
  Вече работим в една съвсем различна парадигма. Съвременна, но и много изискваща. Парадигма, която отнема време и усилия и няма как да се реализира без споделеност и подкрепа.

  Кампанията за подкрепа на децата и младежите в нашите центрове е активна тук.

  Дата: новини
 • Сийдър заедно с 14 други неправителствени организации с призив към европейските правителства и Европейския съюз

  През последните няколко години беше постигнат значителен напредък за укрепване на системите за закрила на детето и системите за грижа в цяла Европа.

  От съществено значение е да се гарантира, че пандемията няма да стане препъникамък, и че държавите няма да се върнат към вредната практика за настаняване на деца в институции или да разделят деца от семействата им, когато това е в разрез с техния най-добър интерес. Европейските правителства трябва да използват тази криза, за да ускорят още повече реформата и да изградят по-издръжливи общности и семейства.

  Ето защо 15 неправителствени организации, сред които и Сийдър, се обединиха около документ с призив към европейските правителства и към Европейския съюз за действия за предпазване на уязвимите семейства и деца.

  Вижте документа: Ковид-19: Призив за действие за предпазване на уязвими семейства и децата в алтернативна грижа в цяла Европа.

  Дата: новини
 • Фондация “Сийдър” през 2019 г.

  Всяка година събираме нашите дарители, партньори и приятели, за да им представим отчета от работата ни за предходната година и да им благодарим.

  Но 2020 г. ни постави пред изпитание, което наложи да се адаптираме бързо и да променим традиционните си събития. Въпреки желанието да споделим постиженията си и да благодарим на хората, които ни подкрепят, лично, се наложи да отменим планирания Ден на признателност 2020 г. Заменихме го с дигитален отчет, който изпратихме на нашите партньори и приятели, заедно с писма от екипа и децата.

  Всеки от нас преминава през трудни моменти в живота си и има нужда от подкрепа, за да продължи напред. Има обаче хора, за които тези моменти настъпват много рано в техния път, продължават твърде дълго и няма към кого да се обърнат за подкрепа. Фондация „Сийдър” съществува за тези хора…

  Благодаря ви, че и през 2019 г. продължихте да сте неотлъчно до нас. И си пожелавам да сме заедно и през 2020 г. Защото заедно променяме животи!“ е посланието на изпълнителния директор на „Сийдър“ – Александрина Димитрова към хората и компаниите, които не спират да ни подкрепят, дори в трудни моменти като този с извънредната ситуация през 2020 г.

  Най-голям НПО доставчик на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” в България, 93 души екип в директна грижа за децата и младежите в центровете, осигуряването на 11 000 часа специализирана терапия, успешно приключване на голям проект, финансиран по ОПРЧР на Европейския съюз и още много успехи, отчита фондация „Сийдър“ от работата си през 2019 г.

  Повече за постиженията на фондация „Сийдър“ за изминалата година можете да видите в Годишния отчет тук.

  Дата: новини
 • Не се сърди човече, скоро пак ще има разходки надалече

  Честото миене на ръце е едно от малкото ефективни средства срещу коронавируса. Щателното сапунисване на ръцете за поне 20 секунди и изплакване с чиста, течаща вода унищожава повечето вируси и бактерии. Работа върши както топлата, така и студената вода, но в лошо време продължителен контакт с незатоплена вода е, меко казано, неприятно усещане.

  През изминалата зима покривът на един от центровете от семеен тип на фондация „Сийдър“ в Кюстендил протича и поврежда газовото котле, което загрява водата за сградата, оставяйки обитателите ѝ без топла вода. Така миенето на ръцете както за живущите в центъра, така и за грижещите се за тях възпитатели се превръща в стресиращо преживяване. Вземането на душ става невъзможно.

  Редът, спокойствието и предвидимостта в заниманията са ключови за добруването на живеещите в центъра младежи, които са с интелектуални и физически увреждания. За тях е особено трудно да разберат наложените от коронавируса промени в ежедневието им. Забраната за излизане и участие в допълнителни занимания, ограничаването на движенията им до територията на центъра, повсеместната миризма на дезинфектант и задължителното носене на маски предизвикват страх и тревожност. За капак на всичко се счупва и газовото котле.

  В началото беше особено сложно“, разказва изпълнителният директор на „Сийдър“ Александрина Димитрова. „Питаха ни: „Защо не можем да излезем, защо не можем да се видим с приятели?“ На всички трябваше да обясняваме, да ги успокояваме. Те по-трудно понасят промяната.“

  Възпитателите в центъра търпеливо обясняват всички промени и осигуряват възможно най-плавен преход към извънреден режим на живот за младежите, но житейските несгоди като неработеща отоплителна система са трудни за пренебрегване. Подмяната на котлето става приоритет. От „Сийдър“ намират нов уред на достъпна цена и се договарят с местна фирма да извърши инсталацията му при преференциални условия. Това, което остава, е да намерят средствата, нужни за ремонта.

  Фондация „Сийдър“ предоставя социални услуги на деца и младежи в неравностойно положение. Около 60% от работата ѝ се финансира от държавата, като това осигурява най-необходимото – покрив, прехрана и достатъчно персонал, който да отговаря на най-належащите нужди на подкрепяните деца и младежи.

  Организацията обаче се стреми да предложи възможно най-добрата грижа, така че всяко дете да развие своя пълен потенциал. За да отговори на нуждите на всички деца чрез своите услуги и наеме необходимия брой възпитатели, терапевти и педагози, както и за да осигури нужното обучение и подкрепа на своя персонал, „Сийдър“ разчита на дарители. С дарения се финансира и отстраняването на аварии като тази със счупеното котле.

  „Сийдър“ набира една трета от сумата, необходима за ново котле, от индивидуални дарения през българската платформа за дарения Platformata.bg. Дарение по програма StandingTogether на Фондация „Америка за България“ и Посолството на САЩ осигуряват разликата. Новото котле вече е монтирано в центъра в Кюстендил, а миенето на ръце се случва с много повече охота.

  Предизвикателствата пред организацията обаче не са се изчерпали.

  Около 100 деца и младежи разчитат на грижите на „Сийдър“ в един дневен и осем жилищни центъра в Кюстендил и Казанлък, а над 3000 са подкрепените от организацията от създаването ѝ през 2005 г. досега. Много от младежите се нуждаят от 24-часова грижа и специализирана терапия. Повечето преминават през учебна програма, пригодена към техните нужди. За служителите на „Сийдър“ няма прекалено „трудни“ деца или деца, на които не може да се помогне; всяко дете заслужава обич, грижи и възможността да разгърне потенциала си.

  За да се стигне дотам обаче са необходими „много малки стъпки във времето“, според госпожа Димитрова, която споделя колко окуражително е да видиш „колко много се отразява добрата грижа – колко много променяш живота на всеки един от тях.“ Състоянието на всички младежи, за които фондацията се грижи, се подобрява значително с времето, а някои са способни и на независим живот след няколко години.

  „За всяко дете или младеж е необходим индивидуален подход, който може да се променя и спрямо промените, настъпващи в живота им. Важното е обаче да имат сигурност, че не са сами. Ние им даваме тази сигурност“, казва госпожа Димитрова.

  Индивидуалната работа с терапевти, психологическата подкрепа, 24-часовата грижа и специализираните обучения изискват огромен финансов ресурс. Пандемията с Ковид-19 добавя разходи и премахва важен източник на доходи за организацията: събитията. „Сийдър“ е сред първите неправителствени организации, които провеждат благотворителни балове в страната, а преди кризата набира дарения най-често по време на дарителски мероприятия и неформални сбирки, благодарение на които през годините успява да спечели много редовни поддръжници.

  „Нашите дарители от години се чувстват като част от общност и са горди, че са част от нея“, казва госпожа Димитрова. Кризата обаче се отразява и на тях, както и на способността им да даряват.

  Въпреки трудностите, госпожа Димитрова е оптимист и споделя: „Малко по малко успяваме да се адаптираме.“ Особено горда е, че всички служители на „Сийдър“ продължават да идват на работа и даже работят по-дълги смени, въпреки че много от тях попадат в най-рисковата група от зараза с Ковид-19, а на служителите с малки деца се налага да ангажират роднини с гледането им.

  Кризата с Ковид-19 преобърна живота на милиони по света, но допринесе и за нещо добро за младежите от „Сийдър“, споделя госпожа Димитрова. „Положителното е, че станаха по-близки помежду си и с хората, които се грижат за тях. Усещането за семейство се засили.“

  Източник: сайтът на фондация „Америка за България“

   

  Дата: истории, новини
 • Кампания за подкрепа на деца в риск в условията на извънредна ситуация

  Поради извънредната ситуация в страната децата и младежите без родителска грижа вече 2 месеца не могат да напускат пределите на Центровете от семеен тип, които са техният дом. В тези центрове те живеят в групи от 8 до 14 деца, като много от тях са уязвими поради увреждания и редица съпътстващи заболявания.

  Коронавирусът поставя нови предизвикателства пред грижата за децата и младежите в тези центрове. Изисква се много по-сериозно внимание за физическото и психическото им състояние, включително чрез организиране и провеждане на нови и интересни занимания, помощ в усвояването на учебния материал онлайн, както и непрекъсната засилена дезинфекция и защита в центровете. В същото време, много от хората, полагащи денонощни грижи за децата, попадат в рисковата от Ковид-19 възрастова група и също имат нужда от подкрепа.

  Набираме средства за осигуряване на извънредните нужди в грижата за 70 деца и младежи в 8 центъра за настаняване от семеен тип. Събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на предпазни средства и облекла, хранителни продукти, образователни и игрови материали за свободното време, пособия за обезпечаване на дистанционното обучение, транспортни разходи за персонала, както и осигуряване на психологическа подкрепа чрез онлайн консултации със специалисти.

  Включете се и дарете тук.

  Дата: новини
 • Започва масово тестване на служителите в центровете от семеен тип

  От началото на извънредното положение ние търсим възможности за подкрепа на центровете за настаняване от семеен тип, които са над 280 в цялата страна. Там живеят близо 3000 деца и младежи, лишени от родителска грижа, като много от тях са с увреждания. Кризата около коронавируса ги поставя в рискова ситуация предвид уязвимостта им. В последната седмица имахме редица медийни участия по темата и водихме разговори с властите в търсене на партньорство за разрешаване на проблемите пред центровете. Щастливи сме, че някои от проблемите, за които алармирахме, вече намират решение. Получихме информация, че от днес започва масово тестване на служителите в центровете от семеен тип.
  Сигурни сме, че това ще даде ясна представа за реалната ситуация и ще направи екипите, работещи там, малко по-спокойни.

  Сред другите проблеми, на които активно търсим решение е липсата на допълнителна финансова подкрепа за служителите от тези центрове. Те са поставени в дискриминационно положение спрямо техните колеги от структурите на Агенцията за социално подпомагане, за които е предвидена такава подкрепа. Работата на служителите в центровете се увеличи многократно, а разходите за центровете също растат. Ние продължаваме да работим активно, за да намерим решение и на този проблем и да подкрепим служителите ни, които са все така отдадени в грижите си за децата и младежите с тежки увреждания и лишени от родителска грижа.

  Дата: новини
 • Предизвикателствата пред социалните услуги по време на извънредно положение

  Разговор с Александрина Димитрова – изпълнителен директор на фондация „Сийдър“ за това как социалните услуги, управлявани от фондацията, се справят в ситуацията на изолация и извънредно положение.

  Как кризата с Ковид – 19 се отразява на работата ви и какво се случва с децата и младежите в ЦНСТ-тата на „Сийдър“?
  В Центровете за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище се наложи да въведем сериозни мерки за поддържане на хигиена и непрекъсната дезинфекция, както и за използване на защитни маски и ръкавици, като направихме това още преди въвеждане на извънредното положение в страната. Голяма част от децата и младежите, за които се грижим, са с интелектуални и физически увреждания и с редица заболявания, което ги поставя в рискова група. В рискова група са и голяма част от служителите в центровете, които се грижат за тях. Затова и сме ограничили максимално контактите с външни за социалната услуга хора, а децата и младежите могат да излизат само в двора на съответния център.

  Срещаме трудности да обясним на децата и младежите защо не ходят на училище или дневен център и защо не могат да отидат на разходка или до магазина. Стоенето им само вкъщи често води до кризи в поведението. Но социалните ни работници и социалните ни терапевти непрекъснато планират и провеждат нови интересни занимания в къщите, така че засега сме овладели положението.

  Специалистите от нашия Център за социална рехабилитация и интеграция работят дистанционно с младежите с интелектуални затруднения и техните семейства. Всички услуги и материалите за тях са адаптирани, така че да може работата да се осъществява в онлайн среда. Обратната връзка от младежите и техните близки е положителна и някои от тях дори споделят, че напредъкът им е още по-голям, тъй като се вълнуват от възможността да използват новите технологии.

  С какви трудности се сблъскват екипите и как се организира работата в центровете ви?
  За екипите основната трудност е да обясняват на децата и младежите защо не могат да излизат извън центъра и двора, както и да се справят с кризите, в които някои от тях изпадат заради предизвикателствата на социалната изолация. Освен това ние се безпокоим и за тяхната собствена безопасност, особено като имаме предвид, че част от тях влизат в рисковата група. Заради това реорганизирахме смените на служителите в центровете, така че да улесним максимално тяхното придвижване до работното място и да им осигурим спокойствие, доколкото това е възможно в текущата ситуация. Осигуряваме им сигурност и допълнителни стимули, в рамките на възможностите ни, както и непрекъсната методическа и психологическа подкрепа.

  Разходите за резидентните ни социални услуги нарастват, тъй като са необходими повече средства за храна (децата и младежите по принцип обядват в училище или дневен център от понеделник до петък, докато сега са по цял ден вкъщи), за дезинфектанти и защитни средства, термометри.

  Екипите в Центровете за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище не могат да си останат у дома, защото те се грижат за 70 деца и младежи денонощно. Те са професионалисти, които ежедневно се справят с тежки кризи и извън ситуацията с Ковид – 19. В момента всички трудности са се умножили многократно и сега, повече от всякога, трябва да намерим начин да подкрепим хората, които работят на терен – това са нашите герои.

  Има ли мерки, които държавата може да предприеме, за да облекчи работата ви и да даде решение на конкретни проблеми?
  Основният проблем пред нас е липсата на указания какво следва да се предприеме, в случай на съмнение за заразяване на дете/младеж или служител в някоя от резидентните услуги, предвид че начинът на организация и функциониране на услугите и броят на помещенията не позволяват изолацията и поставянето му под карантина. Смятаме, че поставянето под карантина на цяла резидентна услуга би било нецелесъобразно, пoради уязвимостта на настанените там потребители (често със заболявания) и невъзможността на служителя да се грижи за тях денонощно през цялото време на карантина от 14-28 дни. Смятаме, че би следвало при подобно съмнение, съответното дете/младеж или служител да имат право на незабавно тестване и при положителен тест, служителят да е под карантина у дома, а детето/младежът – на болнично лечение или в изолация в сградата на неработеща социална услуга в общността. Необходими са указания от АСП в тази насока.

  Друг проблем, за който сигнализираме от години, но който сега излиза отново с особена острота, е задължението при постъпване на дете/младеж в болница, да се изисква придружител от екипа на центъра. Вече имахме един такъв случай в периода на извънредно положение и се наложи наш служител да придружава младеж в инфекциозно отделение. Това е изключително рисково и не влиза в задълженията на нашите служители. Освен това няма предвиден ресурс от държавното финансиране за покриване на разхода за такъв извънреден труд.

  Каква външна подкрепа получават екипите и има ли проблемни точки, които спъват работата?
  Получаваме подкрепа от някои социални услуги в общността, които предложиха техни служители да подкрепят работата на нашите екипи в центровете. Имаме подкрепа и от дългосрочните ни дарители. Във връзка сме и с личните лекари на децата и младежите, които оказват съдействие по телефона.

  Срещаме известни трудности с някои нови дарители, затова призоваваме всички, които желаят да помогнат, да се свържат първо с каузата, която са избрали и да разберат от какво има най-голяма нужда в момента и как най-добре да се организира доставянето на дарението, така че да се осигури безопасността на всички.

  Кои са тревожните тенденции, които се очертават в следствие на настоящото извънредно положение?
  Грижата, която предоставяме в нашите центрове е пряко свързана от това да успеем да наберем поне 600 хиляди лева на година. За съжаление, въпреки големите усилия, които полагаме в момента, много проекти и събития, свързани с набирането на средства бяха отменени. Надяваме се нещата бързо да се нормализират, защото нуждите на младежите и децата в риск са ежедневни и си остават. Даваме си сметка за трудностите, които ще претърпят повечето сектори, както и че в момента всички са мобилизирани да влагат ресурс в борбата с коронавируса. Опасението ни е, че дарителството ще пострада в дългосрочен план, защото хората и бизнесът ще изпитват несигурност или ще претърпят финансови загуби.

  От години обръщаме внимание, че възнагражденията в социалната сфера са твърде ниски, особено предвид натовареността на професионалистите в тази сфера и отговорността, която носят. В текущата ситуация, те са изправени пред още по-големи трудности, а продължават да не получават средствата, които заслужават.

  Дата: новини
 • Възстановихме отоплението и топлата вода благодарение на дарители

  Въпреки усложнената ситуация на извънредно положение в България, успяхме да съберем 3 300 лв. и да подменим газовото котле с ново в рамките на кампанията „Покривът тече! Кой на помощ ще се завтече?“ Това се случи благодарение на дарители, които ни подкрепиха в този така труден момент.

   

  Преди няколко седмици покривът на един от центровете ни в гр. Кюстендил протече и това доведе до непоправима повреда на газовото котле. Вследствие на аварията, 8 младежи в центъра останаха без топла вода и отопление.

   

  Благодарим на всички дарители, които ни помогнаха бързо да съберем средствата и подкрепиха каузата ни за грижа за децата в риск.

  Дата: Uncategorized @bg, новини
 • Призив от екипа на фондация „Сийдър“

  Призив Ще се справим заедно

  Скъпи приятели на фондация “Сийдър”,

  Всички ние минаваме през сериозно изпитание. Тревожим се за близките си, за бизнеса си, изпитваме самота. Живеем в несигурност, а дори и в страх. Притесняваме се колко дълго ще продължи това и се чувстваме безпомощни.

  Трудно е за всички ни. Но нека погледнем на това тежко изпитание като на възможност. Възможност да осмислим приоритетите си, да обърнем повече внимание на семейството си, да общуваме по-често с близките и приятелите си, макар и виртуално. Имаме и още една възможност – да помислим за тези, които в заетото ни ежедневие, често остават невидими – хората в социалните услуги.

  Ние от фондация “Сийдър” се грижим за най-уязвимите и ще продължаваме да го правим в тази критична ситуация с пълната си отдаденост, както сме го правили винаги. Нашите служители в социалните ни услуги продължават денонощно да се грижат за децата в риск и за младежите с увреждания. Въвели сме всички необходими мерки за организация на работата – засилена хигиена и дезинфекция и ограничаване на контактите с външни хора. Служителите ни не само че трябва да следват тези мерки, но и да обясняват търпеливо на децата и младежите защо е необходимо да стоят вкъщи, да измислят и организират и нови развлекателни занимания, да ги успокояват многократно…
  Да са до тях така, както всички ние сме до нашите деца.

  Хората в социалните услуги не могат да работят от вкъщи, защото се грижат за хиляди деца и младежи в техните домове.
  Затова моля ви, нека бъдем отговорни и всички, за които това е възможно, да останем вкъщи!
  Нека заедно пазим уязвимите деца и младежи в социалните услуги и хората, които всеотдайно се грижат за тях!

  Александрина Димитрова, изпълнителен директор на фондация „Сийдър“ и екип

  Дата: новини