новини

 • Кампания за подкрепа на деца в риск в условията на извънредна ситуация

  Поради извънредната ситуация в страната децата и младежите без родителска грижа вече 2 месеца не могат да напускат пределите на Центровете от семеен тип, които са техният дом. В тези центрове те живеят в групи от 8 до 14 деца, като много от тях са уязвими поради увреждания и редица съпътстващи заболявания.

  Коронавирусът поставя нови предизвикателства пред грижата за децата и младежите в тези центрове. Изисква се много по-сериозно внимание за физическото и психическото им състояние, включително чрез организиране и провеждане на нови и интересни занимания, помощ в усвояването на учебния материал онлайн, както и непрекъсната засилена дезинфекция и защита в центровете. В същото време, много от хората, полагащи денонощни грижи за децата, попадат в рисковата от Ковид-19 възрастова група и също имат нужда от подкрепа.

  Набираме средства за осигуряване на извънредните нужди в грижата за 70 деца и младежи в 8 центъра за настаняване от семеен тип. Събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на предпазни средства и облекла, хранителни продукти, образователни и игрови материали за свободното време, пособия за обезпечаване на дистанционното обучение, транспортни разходи за персонала, както и осигуряване на психологическа подкрепа чрез онлайн консултации със специалисти.

  Включете се и дарете тук.

  Дата: новини
 • Започва масово тестване на служителите в центровете от семеен тип

  От началото на извънредното положение ние търсим възможности за подкрепа на центровете за настаняване от семеен тип, които са над 280 в цялата страна. Там живеят близо 3000 деца и младежи, лишени от родителска грижа, като много от тях са с увреждания. Кризата около коронавируса ги поставя в рискова ситуация предвид уязвимостта им. В последната седмица имахме редица медийни участия по темата и водихме разговори с властите в търсене на партньорство за разрешаване на проблемите пред центровете. Щастливи сме, че някои от проблемите, за които алармирахме, вече намират решение. Получихме информация, че от днес започва масово тестване на служителите в центровете от семеен тип.
  Сигурни сме, че това ще даде ясна представа за реалната ситуация и ще направи екипите, работещи там, малко по-спокойни.

  Сред другите проблеми, на които активно търсим решение е липсата на допълнителна финансова подкрепа за служителите от тези центрове. Те са поставени в дискриминационно положение спрямо техните колеги от структурите на Агенцията за социално подпомагане, за които е предвидена такава подкрепа. Работата на служителите в центровете се увеличи многократно, а разходите за центровете също растат. Ние продължаваме да работим активно, за да намерим решение и на този проблем и да подкрепим служителите ни, които са все така отдадени в грижите си за децата и младежите с тежки увреждания и лишени от родителска грижа.

  Дата: новини
 • Предизвикателствата пред социалните услуги по време на извънредно положение

  Разговор с Александрина Димитрова – изпълнителен директор на фондация „Сийдър“ за това как социалните услуги, управлявани от фондацията, се справят в ситуацията на изолация и извънредно положение.

  Как кризата с Ковид – 19 се отразява на работата ви и какво се случва с децата и младежите в ЦНСТ-тата на „Сийдър“?
  В Центровете за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище се наложи да въведем сериозни мерки за поддържане на хигиена и непрекъсната дезинфекция, както и за използване на защитни маски и ръкавици, като направихме това още преди въвеждане на извънредното положение в страната. Голяма част от децата и младежите, за които се грижим, са с интелектуални и физически увреждания и с редица заболявания, което ги поставя в рискова група. В рискова група са и голяма част от служителите в центровете, които се грижат за тях. Затова и сме ограничили максимално контактите с външни за социалната услуга хора, а децата и младежите могат да излизат само в двора на съответния център.

  Срещаме трудности да обясним на децата и младежите защо не ходят на училище или дневен център и защо не могат да отидат на разходка или до магазина. Стоенето им само вкъщи често води до кризи в поведението. Но социалните ни работници и социалните ни терапевти непрекъснато планират и провеждат нови интересни занимания в къщите, така че засега сме овладели положението.

  Специалистите от нашия Център за социална рехабилитация и интеграция работят дистанционно с младежите с интелектуални затруднения и техните семейства. Всички услуги и материалите за тях са адаптирани, така че да може работата да се осъществява в онлайн среда. Обратната връзка от младежите и техните близки е положителна и някои от тях дори споделят, че напредъкът им е още по-голям, тъй като се вълнуват от възможността да използват новите технологии.

  С какви трудности се сблъскват екипите и как се организира работата в центровете ви?
  За екипите основната трудност е да обясняват на децата и младежите защо не могат да излизат извън центъра и двора, както и да се справят с кризите, в които някои от тях изпадат заради предизвикателствата на социалната изолация. Освен това ние се безпокоим и за тяхната собствена безопасност, особено като имаме предвид, че част от тях влизат в рисковата група. Заради това реорганизирахме смените на служителите в центровете, така че да улесним максимално тяхното придвижване до работното място и да им осигурим спокойствие, доколкото това е възможно в текущата ситуация. Осигуряваме им сигурност и допълнителни стимули, в рамките на възможностите ни, както и непрекъсната методическа и психологическа подкрепа.

  Разходите за резидентните ни социални услуги нарастват, тъй като са необходими повече средства за храна (децата и младежите по принцип обядват в училище или дневен център от понеделник до петък, докато сега са по цял ден вкъщи), за дезинфектанти и защитни средства, термометри.

  Екипите в Центровете за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище не могат да си останат у дома, защото те се грижат за 70 деца и младежи денонощно. Те са професионалисти, които ежедневно се справят с тежки кризи и извън ситуацията с Ковид – 19. В момента всички трудности са се умножили многократно и сега, повече от всякога, трябва да намерим начин да подкрепим хората, които работят на терен – това са нашите герои.

  Има ли мерки, които държавата може да предприеме, за да облекчи работата ви и да даде решение на конкретни проблеми?
  Основният проблем пред нас е липсата на указания какво следва да се предприеме, в случай на съмнение за заразяване на дете/младеж или служител в някоя от резидентните услуги, предвид че начинът на организация и функциониране на услугите и броят на помещенията не позволяват изолацията и поставянето му под карантина. Смятаме, че поставянето под карантина на цяла резидентна услуга би било нецелесъобразно, пoради уязвимостта на настанените там потребители (често със заболявания) и невъзможността на служителя да се грижи за тях денонощно през цялото време на карантина от 14-28 дни. Смятаме, че би следвало при подобно съмнение, съответното дете/младеж или служител да имат право на незабавно тестване и при положителен тест, служителят да е под карантина у дома, а детето/младежът – на болнично лечение или в изолация в сградата на неработеща социална услуга в общността. Необходими са указания от АСП в тази насока.

  Друг проблем, за който сигнализираме от години, но който сега излиза отново с особена острота, е задължението при постъпване на дете/младеж в болница, да се изисква придружител от екипа на центъра. Вече имахме един такъв случай в периода на извънредно положение и се наложи наш служител да придружава младеж в инфекциозно отделение. Това е изключително рисково и не влиза в задълженията на нашите служители. Освен това няма предвиден ресурс от държавното финансиране за покриване на разхода за такъв извънреден труд.

  Каква външна подкрепа получават екипите и има ли проблемни точки, които спъват работата?
  Получаваме подкрепа от някои социални услуги в общността, които предложиха техни служители да подкрепят работата на нашите екипи в центровете. Имаме подкрепа и от дългосрочните ни дарители. Във връзка сме и с личните лекари на децата и младежите, които оказват съдействие по телефона.

  Срещаме известни трудности с някои нови дарители, затова призоваваме всички, които желаят да помогнат, да се свържат първо с каузата, която са избрали и да разберат от какво има най-голяма нужда в момента и как най-добре да се организира доставянето на дарението, така че да се осигури безопасността на всички.

  Кои са тревожните тенденции, които се очертават в следствие на настоящото извънредно положение?
  Грижата, която предоставяме в нашите центрове е пряко свързана от това да успеем да наберем поне 600 хиляди лева на година. За съжаление, въпреки големите усилия, които полагаме в момента, много проекти и събития, свързани с набирането на средства бяха отменени. Надяваме се нещата бързо да се нормализират, защото нуждите на младежите и децата в риск са ежедневни и си остават. Даваме си сметка за трудностите, които ще претърпят повечето сектори, както и че в момента всички са мобилизирани да влагат ресурс в борбата с коронавируса. Опасението ни е, че дарителството ще пострада в дългосрочен план, защото хората и бизнесът ще изпитват несигурност или ще претърпят финансови загуби.

  От години обръщаме внимание, че възнагражденията в социалната сфера са твърде ниски, особено предвид натовареността на професионалистите в тази сфера и отговорността, която носят. В текущата ситуация, те са изправени пред още по-големи трудности, а продължават да не получават средствата, които заслужават.

  Дата: новини
 • Възстановихме отоплението и топлата вода благодарение на дарители

  Въпреки усложнената ситуация на извънредно положение в България, успяхме да съберем 3 300 лв. и да подменим газовото котле с ново в рамките на кампанията „Покривът тече! Кой на помощ ще се завтече?“ Това се случи благодарение на дарители, които ни подкрепиха в този така труден момент.

   

  Преди няколко седмици покривът на един от центровете ни в гр. Кюстендил протече и това доведе до непоправима повреда на газовото котле. Вследствие на аварията, 8 младежи в центъра останаха без топла вода и отопление.

   

  Благодарим на всички дарители, които ни помогнаха бързо да съберем средствата и подкрепиха каузата ни за грижа за децата в риск.

  Дата: Uncategorized @bg, новини
 • Призив от екипа на фондация „Сийдър“

  Призив Ще се справим заедно

  Скъпи приятели на фондация “Сийдър”,

  Всички ние минаваме през сериозно изпитание. Тревожим се за близките си, за бизнеса си, изпитваме самота. Живеем в несигурност, а дори и в страх. Притесняваме се колко дълго ще продължи това и се чувстваме безпомощни.

  Трудно е за всички ни. Но нека погледнем на това тежко изпитание като на възможност. Възможност да осмислим приоритетите си, да обърнем повече внимание на семейството си, да общуваме по-често с близките и приятелите си, макар и виртуално. Имаме и още една възможност – да помислим за тези, които в заетото ни ежедневие, често остават невидими – хората в социалните услуги.

  Ние от фондация “Сийдър” се грижим за най-уязвимите и ще продължаваме да го правим в тази критична ситуация с пълната си отдаденост, както сме го правили винаги. Нашите служители в социалните ни услуги продължават денонощно да се грижат за децата в риск и за младежите с увреждания. Въвели сме всички необходими мерки за организация на работата – засилена хигиена и дезинфекция и ограничаване на контактите с външни хора. Служителите ни не само че трябва да следват тези мерки, но и да обясняват търпеливо на децата и младежите защо е необходимо да стоят вкъщи, да измислят и организират и нови развлекателни занимания, да ги успокояват многократно…
  Да са до тях така, както всички ние сме до нашите деца.

  Хората в социалните услуги не могат да работят от вкъщи, защото се грижат за хиляди деца и младежи в техните домове.
  Затова моля ви, нека бъдем отговорни и всички, за които това е възможно, да останем вкъщи!
  Нека заедно пазим уязвимите деца и младежи в социалните услуги и хората, които всеотдайно се грижат за тях!

  Александрина Димитрова, изпълнителен директор на фондация „Сийдър“ и екип

  Дата: новини
 • В търсене на себе си – проект „Открий ме“

  В края на януари 2020 г. приключи проектът ни „Открий ме. Виж ме. Подкрепи ме.” Едно от заключителните събития беше откриването на изложба с фотографии от сесиите по фотодрама на децата и младежите от един от центровете ни в гр. Казанлък. Фотодрамата е психодраматичен терапевтичен подход, а като част от проекта – една от многото дейности за личностно развитие и изграждане на умения за самостоятелен живот у децата и младежите, настанени в центровете на фондацията.

  „Първата ми „среща“ с младежите от Казанлък беше, докато подготвяхме паната със снимки за изложбата. Бях започнала работа във фондацията съвсем скоро и с нетърпение очаквах да се запозная с децата на място. Снимките излъчваха страхотно настроение и от там гледаха едни много усмихнати и уверени млади хора. Малко по-късно през деня се запознахме лично и първоначалното впечатление се потвърди. Това бяха едни младежи, които общуваха уверено, със самочувствие, в екип с останалите и беше толкова приятно да обсъждаме неща, които ги вълнуват. Бях приятно изненадана да видя пряко ефекта от работата на специалистите с тези младежи.“ – споделя Адриана Гоцова от екипа ни в София.

  Проектът продължи повече от година, а целта беше повишаване на качеството на живот на 62 деца и младежи, които живеят в Центрове за настаняване от семеен тип на фондация „Сийдър“ в градовете Кюстендил и Казанлък. 48 от тях са с тежки интелектуални увреждания. Дейностите включваха широк спектър от индивидуална и групова терапевтична работа; здравни, психологически, социални и образователни консултации; подкрепа за личностно развитие и придобиване на умения и за самостоятелност; редица инициативи за социално включване и ангажиране на местната общност.

  В резултат на проекта и разширената гама от терапевтични услуги се наблюдава подобряване на физическото и емоционалното състояние на децата и младежите с интелектуални затруднения, усвояване на нови умения, подобрена комуникация. Менторската и образователната подкрепа за децата без увреждания доведе до по-високо ниво на екипност, придобиване на увереност и подпомогна прехода им към самостоятелен живот. В разговор с децата и младежите без увреждания, участвали в проекта, те споделиха, че се чувстват по-спокойни, защото се откликва на техните емоционални нужди и проблеми; имат повишена мотивация за учене; имат по-добра ориентация относно ситуацията на трудовия пазар и личностното си развитие; придобили са по-голяма увереност в собствените си възможности.

  Проект „Открий ме. Виж ме. Подкрепи ме. Предоставяне на подкрепа за независим живот и социално включване” се финансира от Европейски съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е номиниран за Проект на годината 2020 в едноименния конкурс на фондация „Лале“ за най-добри проекти на граждански организации в социалната сфера.

  Дата: новини
 • Как бизнесът може да печели, инвестирайки в обществото

  Изпълнителният директор на фондация „Сийдър“ Александрина Димитрова отново влезе в ролята на лектор по темите, свързани с Корпоративната социална отговорност (КСО). Това се случи на HR Industry 2020, където бяха представени най-актуалните тенденции в HR бранша у нас. Участието в изложението беше безвъзмездно предоставено от Job Tiger.

  Основен акцент в презентацията беше как КСО може да се прилага ефективно като бъдат удовлетворени всички страни – както бизнесът и служителите, така и конкретната кауза и цялото общество. Представяйки примери от практиката, г-жа Димитрова посочи различни аспекти на темата, включващи както негативни тенденции, така и положителни такива.

  „Много често на Корпоративната социална отговорност се гледа като още един инструмент за ПР, като нещо, което е модерно и затова е необходимо. Но всъщност ПР-ът би трябвало да бъде резултат от нея, а не самоцел.“

  Целта, според Александрина, е в това компанията да променя положително средата, в която прави бизнес и това да се случва в партньорство със служителите. „Има множество изследвания, които показват, че служителите чувстват удовлетворение тогава, когато виждат, че компанията им допринася за промяната в обществото. Едно такова изследване показва, че 88% от поколението на т. нар. ‘милениали’ намират работата си за по-удовлетворяваща, ако тя им дава възможност да допринасят за положителна промяна в обществото, в което живеят”, допълва Димитрова.

  Като други негативни тенденции бяха посочени липсата на фокус на дарителството, както и не добра комуникация с хората, които стоят зад каузата. „Много компании влизат в капана на това да искат да подкрепят много и различни каузи или всяка година да сменят каузата, но по този начин те на практика разходват и разпиляват един и без това ограничен ресурс и в крайна сметка ефектът, който се постига е нищожен. Много по-ефективно е, когато компаниите и служителите фокусират заедно усилията си дългосрочно върху една кауза, защото с времето те виждат как тяхната подкрепа всъщност дава устойчивост и решава даден проблем в дългосрочен план. Друг проблем, с който често се сблъскваме, е когато в желанието си да помогнат, дарителите сами решават как да направят това и какво да дарят, без да се свържат с нас и да поискат информация от какво точно имат нужда децата и младежите, за които се грижим.”, споделя Димитрова.

  По последни данни на Българския дарителски форум от 2018 г. се вижда, че в България има 4% спад на корпоративните дарения, въпреки положителните икономически фактори. Едва 36% от дарените средства към каузи са от компании. Освен това България е на 126 място от 146 държави в Международния индекс за благотворително поведение, което я поставя на последно място в Източна Европа.

  „Има много компании, които споделят, че не искат да се хвалят, че даряват, защото не го правят за ПР, но всъщност добрите практики трябва да се споделят, за да могат с примера си да увлекат още компании. Само по този начин заедно можем да променяме тази не толкова приятна статистика.“, сподели Александрина Димитрова и разказа за добрите примери на дългогодишни корпоративни партньори на фондация “Сийдър”, които обединяват усилията на компанията, нейното управление и служителите в полза на каузата.

  Дата: новини
 • Обмяна на опит с фондация „Светът на Мария“

  На 6 февруари социалните терапевти на фондация „Сийдър” в гр. Кюстендил станаха домакин и посрещнаха своите партньори от фондация „Светът на Мария”. Целта на посещението бе двете организации да обменят опит и гостите да се запознаят с добрите практики в осигуряването на качествена грижа за деца и младежи с интелектуални затруднения, прилагани от „Сийдър”. В рамките на деня домакините с гордост представиха своите ежедневни дейности, методите за развиване на самостоятелност на децата и младежите, дейностите по арт терапия, трудотерапия и заниманията им в свободното време.

  Въпреки снежното време те показа билковата си градина, оранжерията и зоо къта в двора на центровете от семеен тип. А децата и младежите в приповдигнато настроение и с желание демонстрираха работата си в ателие „Разкажи приказка“, както и в работилницата „Сръчни ръце“, в която в момента подготвят мартеници от прежда и мъниста.

  В Центъра за социална рехабилитация и интеграция(ЦСРИ) младежите, участващи в клуб „Сцената е моя“ представиха хумористична театрална сценка за социално поведение в реална ситуация – пътуване с градски автобус, последвана от спонтанни песни и танци. В допълнение бяха представени и клубовете по готварство и арт-занимания, а арт-терапевтите на двете организации обсъдиха различните техники, които разучават с младежите и споделиха варианти за работа според трудността им и развитието на уменията като декупаж, работа с филц и др. материали.

  Във фокуса на посещението беше още терапевтичният характер на дейностите в ЦСРИ, клубове по интереси и ателиета, които „Сийдър” предлага, а колегите от „Светът на Мария“ споделиха техния опит със създаване на трудови навици и умения, подбор на подходяща работа в зависимост от интересите на клиентите, с които работят и нуждите на работодателите и включване на хората с интелектуални увреждания в пазара на труда.

  В бъдеще предстои посещение от екипа на „Сийдър” в Дневния център на фондация „Светът на Мария”.

  Дата: новини
 • Фотоизложба „Открий ме“ бе представена в Казанлък

  Фотографиите са направени с участието на младежите от центровете от семеен тип в града

  В четвъртък, 16.01.20 г., в Културно-информационен център, гр. Казанлък бе представена фотоизложба „Открий ме“. На нея бяха изложени фотографии с участието на младежите от центровете от семеен тип в града, управлявани от фондация „Сийдър“. Фотографиите ще могат да бъдат разгледани до края на януари 2020 г.

  Изложбата е част от дейностите по Фотодрама – психодраматичен подход, чрез който се постига силно терапевтично въздействие при работа с деца и младежи, раснали в институции.

  Гости на събитието бяха заместник-кметовете Ахмед Мехмед и Лилия Цонкова, представители на Дирекция „Социално подпомагане” и ОЗД, партньорски организации, директори на училища, учители и граждани от общността.

  В официалната част на събитието Лилия Цонкова разказа за ползотворното дългосрочно сътрудничество, което общината има с фондация „Сийдър“, а изпълнителният директор на организацията Александрина Димитрова благодари на присъстващите за подкрепата и сподели успехите, които фондацията е постигнала, като акцентира върху резултатите от променения начин на грижа към децата и младежите. „С проекта „Открий ме“ ние разширихме дейностите с децата и младежите от центровете ни, като осигурихме терапии за децата и младежите с увреждания и менторска подкрепа за децата без увреждания. Сесиите по фотодрама дадоха на децата много ценен опит как да работят в екип, да обсъждат помежду си, да правят избор, да са по-уверени и подготвени за самостоятелен живот след като напуснат центровете.“

  В рамките на проекта, освен дейността по фотодрама, бяха заложени още индивидуални и групови терапевтични дейности, здравно, психологическо, социално и образователно консултиране, подкрепа към личностното развитие, развитието на таланти и насърчаване на социалното включване, както и повишаване на уменията за самостоятелен живот.

  Проектът „Открий ме. Виж ме. Подкрепи ме. Предоставяне на подкрепа за независим живот и социално включване” е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с бенефициент Фондация “Сийдър”.

  Дата: новини
 • Тази Коледа подарихте грижа

  Тази Коледа искахме да споделим с вас кое е най-важното когато работиш с хора в неравностойно положение, а именно – внимание, време, търпение. Ние в “Сийдър” вярваме, че доброто се случва, когато хората намерят най-близката до тях форма на подкрепа. И през последните няколко седмици, вие, нашите партньори и приятели, дарихте средства, време и усилия и доказахте, че да подариш грижа е възможна, макар и нелека мисия.

  През изминалите предпразнични дни в подкрепа на деца и младежи от фондация Сийдър бяха изпечени и продадени над 300 парчета кекс, бяха декорирани над 150 коледни шоколадови топки, бяха изпети десетки коледни песни пред очите на горди и развълнувани родители. Над 200 семейства застанаха пред обективите на нашите фотографи за благотворителна снимка с Дядо и Баба Коледа. Жена плете шал до 4 през нощта, за да участва в благотворителен базар. Фондация “Сийдър” беше кауза на брънчове, обеди, разпродажби, коледни партита и работилници. Подкрепиха ни компании и хора в лично качество, някои за първа, други за поредна година.

  Екипът на “Сийдър” благодари на VMWare, Westum, International House Sofia, Bulgaria Mall, Canon, Soho cafe, Okado, OnProcess Technology, British School of Sofia, JC Decaux, Lufthansa Technik Sofia, City Mark Art Center, ЧГД “Веселите камбанки”, пекарна Ishy и Приятели, ОУ „Мати Болгария“ гр. Казанлък, Ню Бояна, Виолета Апостолова – Лети, Антон Драганов, Симеон Сълов и всички, които мислиха за нас и с нас.

  Весели и уютни празници!

  Дата: новини