[spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”first”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”2/3″]

Зa нас

 

Фондация „Сийдър“ е активен участник във формулирането, изпълнението и оценката на политиките в областта на деинституционализацията и предоставя 24-часова индивидуална грижа и специализирана подкрепа на деца и младежи в неравностойно положение.

[timeline-express]

[/spb_text_block] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”last”] [spb_row element_name=”Row” wrap_type=”content-width” row_bg_type=”color” color_row_height=”content-height” bg_type=”cover” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”0.5″ bg_video_loop=”yes” parallax_video_height=”window-height” row_top_style=”none” row_bottom_style=”none” parallax_video_overlay=”none” row_overlay_opacity=”0″ remove_element_spacing=”no” row_col_pos=”default” row_expanding=”no” row_animation=”none” row_animation_delay=”0″ minimize_row=”no” simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;border-top: 0px ;border-left: 0px ;border-right: 0px ;border-bottom: 0px ;padding-top: 0px;padding-left: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0px;” border_styling_global=”default” el_class=”no-shadow” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Нашите ценности

[/spb_text_block] [/spb_row] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”no” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding-left: 20px;padding-right: 20px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/4″ el_position=”first”]

Отдаденост

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”no” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/4″]

Прозрачност

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”no” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/4″]

Овластяване

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”no” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/4″ el_position=”last”]

Устойчиво развитие

[/spb_text_block] [spb_blank_spacer height=”1px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_row element_name=”Row” wrap_type=”content-width” row_bg_type=”color” color_row_height=”content-height” bg_type=”cover” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”0.5″ bg_video_loop=”yes” parallax_video_height=”window-height” row_top_style=”none” row_bottom_style=”none” parallax_video_overlay=”none” row_overlay_opacity=”0″ remove_element_spacing=”yes” row_col_pos=”default” row_expanding=”no” row_animation=”none” row_animation_delay=”0″ minimize_row=”no” simplified_controls=”no” custom_css_percentage=”no” custom_css=”margin-top: 30px;margin-bottom: 30px;” border_styling_global=”default” el_class=”no-shadow” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_blank_spacer height=”80px” width=”1/6″ el_position=”first”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”no” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”25″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding-left: 50px;padding-right: 50px;” border_size=”0″ border_color_global=”#cccccc” border_styling_global=”initial” width=”2/3″]

Нашите цели за 2016-2020 г.

 

○ Да провокираме положителна промяна в политиките в социалната сфера и нагласите в обществото;

○ Да осигурим индивидуална 24-часова грижа на децата и младежте от центровете ни от семеен тип;

○ Да осигурим възможности за по-голяма самостоятелност на младежите, които покдрепяме;

○ Да изградим силна организационна култура;

○ Да постигнем финансова стабилност.

[/spb_text_block] [spb_blank_spacer height=”80px” width=”1/6″ el_position=”last”] [spb_blank_spacer height=”80px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [/spb_row]