[spb_boxed_content type=”coloured” box_link_target=”_self” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”2/3″ el_position=”first”]

Застъпничеството е важен компонент за успешното включване на децата и хората с увреждания в обществото, както и за повишаване на информираността за техните проблеми. Фондация “Сийдър” е активен участник в процеса на деинституционализация в България и е съ-председател на Постоянната експертна работна група по деинституционализация заедно с Държавната агенция за закрила на детето. През 2016 г. Групата подготви процеса по приемане на нов План за действие към Националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в Република България” за периода 2016-2020 г. Фондацията участва и в редица работни групи и консултативни съвети, включително за изготвяне на промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и създаване на Закон за социалните услуги.

“Сийдър” членува в Eurochild, Национална мрежа за децата и Коалиция “Детство 2025″.

[/spb_boxed_content] [spb_image image=”1053″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ width=”1/3″ el_position=”last”][/spb_image] [spb_image image=”1052″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ width=”1/3″ el_position=”first”][/spb_image] [spb_image image=”1050″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ width=”1/3″][/spb_image] [spb_image image=”1051″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ width=”1/3″ el_position=”last”][/spb_image]