Спонсорирай дете

От 1 септември 2013 г. фондация „Сийдър” си партнира с американската организация Orphan Sponsorship International (OSI) в преследване на общата ни мисия за осигуряване на по-добър живот на хора в неравностойно положение.

Заедно ние разработихме програмата „Спонсорирай дете” за децата, за които полагаме непрекъсната индивидуална грижа в Центровете ни от семеен тип в Кюстендил и Казанлък. Спонсорството на едно дете е $35 на месец (60 лева), като цялата сума ще бъде използвана само за нуждите на детето. Спонсорството ще позволи да се засили чувството за индивидуалност на всяко дете и ще покрива нужди като дрехи, училищни/образователни материали, транспорт и забавни неща като подаръци за рождени дни, екскурзии и мероприятия. Накратко, спонсорството предоставя средства всяко дете да се чувства обичано и третирано като личност.

Спонсорът получава редовна информация за развитието на детето и за разходването на спонсорството. Ако искате да научите повече за програмата „Спонсорирай дете”, моля свържете се с Елена Симеонова на elena@cedarfoundation.org.