Традиционният Pub Quiz на „Сийдър“ набра близо 3 000 лв.

Традиционният Pub Quiz на „Сийдър“ набра близо 3 000 лв.
2 март, 2017 Александра

Традиционният благотворителен Pub Quiz на фондация „Сийдър“ се проведе на 28 февруари в J.J. Murphy’s, и събра заедно много поддръжници и приятели на „Сийдър“. По време на вечерта бяха набрани близо 3 000 лв. които ще бъдат инвестирани в развитието на 9-те социални услуги,  управлявани от фондацията в градовете Казанлък и Кюстендил.

В куиза взеха участие 14 отбора, които отговаряха на различни въпроси, обединени в 8 тематични кръга от сферите на киното, науката, литературата, историята и др.

За да повдигне духа на състезателите, фондация „Сийдър“ бе приготвила интересни награди, които бяха разиграни в томбола по време на вечерта. Сред наградите бяха ваучери за пазаруване в моден магазин, вечеря, спортни стоки и др.

Отборът с най-добри резултати получи специалната награда, предоставена от Cleves – ваучер за 300 лв. за Brick Café. Победителите поеха инициативата за импровизиран търг с голямата награда, който не само допринесе допълнително за преповдигнатото настроение на гостите, но също така повиши допълнително набраната сума за каузата.

 

The traditional Pub Quiz of The Cedar Foundation raised nearly 3 000 BGN

 

The traditional Charity Pub Quiz of The Cedar Foundation was held on February 28 at J.J. Murphy’s, and brought together many Cedar’s supporters and friends. During the evening were raised nearly 3 000 BGN, which will be invested in expanding and further improving the 9 social services managed by the foundation.

In the quiz took part 14 teams that answered to various questions, combined in 8 thematic rounds in the fields of cinema, science, literature, history, etc.

To raise the spirit of the players, the team of the foundation was prepared interesting prizes, which were played out in a raffle during the evening. Among the prizes were vouchers for shopping in a fashion store, dinner and sporting goods.

The team with the best results received the special award given by Cleves – voucher for 300 BGN for Brick Café. The winners took the initiative for an improvised auction with the winning prize, which not only contributed further to the excellent mood of the guests but also allowed to raise additional money for the cause.