Включете се в Postbank Business Run и подкрепете каузата на фондация „Сийдър“ -„Помогни ми да се чувствам значим“

Включете се в Postbank Business Run и подкрепете каузата на фондация „Сийдър“ -„Помогни ми да се чувствам значим“
3 май, 2017 Александра

На 4 юни в Бизнес Парк София ще се проведе 4-тият традиционен благотворителен маратон Postbank Business Run, считан за най-голямото корпоративно тийм билдинг събитие в България.

Postbank Business Run представлява състезание – щафета по бягане за отбори от фирми. Всеки отбор се състои от 4 души, като всеки състезател бяга 4 обиколки по 1 км – общо 16 км на отбор.  Тази година събитието включва още индивидуално състезание 1 км за изпълнителни директори и управители на фирми – CEO Dash и състезание по бягане за деца – Kids Run. Всички участници са поканени и на нетуъркинг събитие на 2ри юни, петък.

Tази година състезанието ще се осъществи в подкрепа на каузите на фондация „Сийдър“ и Фондация „Воден път”.

Благотворителният маратон е продължение на успешното партньорство между фондация „Сийдър и Спортен клуб Бегач, след полумаратонът в Панчарево, чиято кауза отново беше в полза на фондацията. Част от набраните средства по време на маратона ще бъдат инвестирани в осигуряване на трудотерапевтични сесии за децата и младежите в къщите ни от семеен тип в Кюстендил и Казанлък.

Трудотерапията е подход, който помага на хората с увреждания да участват по-активно в социални ситуации, посредством извършване на ежедневни занимания като готвене, грижа за дома, градинарство. Друга основна цел е успешното интегриране на децата и младежите и опосредстване на участието им в дейности, необходими и важни за едно пълноценно ежедневие.

С помощта на нашите трудотерапевти, децата и младежите с увреждания развиват двигателни умения, придобиват знания за света около тях, овладяват битови и трудови навици за постигане на самостоятелност, изграждат умения за преодоляване на трудности и цялостно формиране на личността. Благодарение на ежедневната трудотерапия и в следствие на програмата за трудова подкрепа, вече 5 от нашите младежи с интелектуални затруднения работят в общността.

Средствата, набрани от събитието, ще бъдат инвестирани в продължаване на трудотерапията, която осигуряваме като:

  • 2500 лева ще осигурят едногодишна трудотерапия за 5 деца и младежи;
  • 5000 лева ще осигурят едногодишна трудотерапия за 10 деца и младежи;
  • 7500 лева ще осигурят едногодишна трудотерапия за 15 деца и младежи.

Можете да се запишете за участие в маратона като попълните регистрационната форма. Записалите се до 15ти май ще имат възможност да заплатят по-ниска такса, както и да получат персонализиран състезателен номер.

Register for Posbank Business Run and support Cedar foundation’s cause “Help me feel significant”

 

On June 4th, Business Park Sofia will host the 4th annual Postbank Business Run, organized by Begach Running Club.

The event is a corporate relay race for teams of 4 runners. Every team consists of 4 people, every runner does 4 laps by 1 km each; a 16 km in total per team. This year’s event includes individual competition – 1 km for executive directors and managers of companies – CEO Dash and running race for children – Kids Run. All participants are also invited to a networking event on June 2, Friday.

This year we are proud to announce that part of the funds raised during the race will go to Cedar’s cause “Help me feel significant”, an initiative aiming to ensure occupational therapy for the children and young adults in our care.

The Postbank Business Run is yet another event in which Begach Running Club is supporting Cedar foundation, following the Pancharevo Trail Marathon where 2500 BGN were raised for our cause.

Occupational therapy is an effective method for maintaining mental health, reducing anxiety, and aiding attention and concentration.

Occupational therapy sessions encourage people with disabilities to participate in social life by learning to perform everyday activities such as cooking, taking care of the household, gardening. Another goal is to integrate the person and ease their participation in activities that they need and enjoy, thus providing them with a sense of fulfillment and satisfaction. Thanks to the regular occupational therapy and as a result of our program for employment support, 5 of our young adults with intellectual disabilities work in the community.

The funds that will be raised at the event will be invested in the continuation of the occupational therapy for the children and young adults in the family-type houses in Kyustendil and Kazanlak, where:

  • 2500 BGN will ensure the annual occupational therapy for 5 children and young adults;
  • 5000 BGN will ensure the annual occupational therapy for 10 children and young adults;
  • 7500 BGN will ensure the annual occupational therapy for 15 children and young adults.

Everyone needs to feel useful. Let’s help our children and young adults feel complete and significant.

Register here before May 15th and you will get a lower entrance fee and t-shirts with a personalized number for your team(s). Participants’ lists and photos from past editions you can find here.