Дари сега

ДАРЕНИЕ

Вашият финансов принос  към каузата би ни позволил да развием проектите си и би ни дал възможност да подобрим живота на много повече хора със специални нужди в България.

Вижте какви са възможностите да ни подкрепите:

ДАРИ СЕГА

За банкови преводи от България:
Фондация Сийдър
Уникредит Булбанк, BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG05 UNCR 7000 1520 3427 69 – BGN
IBAN: BG29 UNCR 7000 1520 3427 25 – EUR

За банкови преводи от Великобритания:

Business Name : FRIENDS OF CEDAR
Account Number: 23864596
Account Number: 77160322 – EUR
Barclays Bank

Ако желаете да подкрепите каузата ни чрез материално дарение, прегледайте списъка  с необходими материали, нужни за проектите ни и се свържете с Елена на elena@cedarfoundation.org.

СПОНСОРИРАЙ ДЕТЕ

От 1 септември 2013 г. Фондация „Сийдър” си партнира с американската организация Orphan Sponsorship International (OSI) в преследване на общата ни мисия за осигуряване на по-добър живот на хора в неравностойно положение.

Заедно ние разработихме програмата „Спонсорирай дете”. Спонсорството на едно дете е $50 на месец (70 лева), като цялата сума ще бъде използвана само за нуждите на детето. Спонсорството ще позволи да се засили чувството за индивидуалност на всяко дете и ще покрива нужди като дрехи, училищни/образователни материали, транспорт и забавни неща като подаръци за рождени дни, екскурзии и мероприятия. Накратко, спонсорството предоставя средства всяко дете да се чувства обичано и третирано като личност.

Ако искате да научите повече за програмата „Спонсорирай дете”, моля отидете на сайта на OSI България или се свържете с Елена Симеонова на elena@cedarfoundation.org.

СПОНСОРИРАЙ СЛУЖИТЕЛ

„Спонсорирай обгрижващ служител” е програма за наемане на  обгрижващ персонал, който да работи директно с деца и младежи с увреждания в Центровете за настаняване от семеен тип в Кюстендил и Казанлък. Компании от България и чужбина правят такова спонсорство като част от програмата си за корпоративна социална отговорност. Отделни физически лица също ни оказват подкрепа по този начин. В резултат на помощта на всички тях успяхме да наемем двадесет допълнителни обгрижващи служители  и да осигурим по-ефикасна подкрепа на младежите, живеещи в центровете. Спонсорите получават отчети на всеки четири месеца за професионалното развитие на служителя и за това как неговата работа подобрява ежедневието на децата  и младежите.
Ако искате да научите повече за програмата „Спонсорирай обгрижващ служител”, свържете се Любомир Крилчев на lyubomir@cedarfoundation.org. Вижте и краткото ни видео, представящо значимостта на програмата за осигуряване на по-добър живот на децата и младежите тук.

СПОНСОРИРАЙ СЪБИТИЕ

This is a text block. Click the edit button to change this text.

Изберете как да направите Вашето дарение.

Как да дарите

Вашият финансов принос  към каузата би ни позволил да развием проектите си и би ни дал възможност да подобрим живота на много повече хора със специални нужди в България. 

Направете дарение през еPay.bg

Описание Сума
Дарение за Фондация Сийдър BGN

Направете дарение през PayPal

Еднократно дарение:

Автоматични дарения през PayPal

Автоматични дарения:

 

Направете дарение по банков път

За банкови преводи от България:
Фондация Сийдър
Уникредит Булбанк, BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG05 UNCR 7000 1520 3427 69 - BGN                                                                       

IBAN: BG29 UNCR 7000 1520 3427 25 - EUR                                                                                   

 

За банкови преводи от Великобритания:

Business Name : FRIENDS OF CEDAR
Account Number: 23864596
Account Number: 77160322 - EUR
Barclays Bank 


Ако желаете да подкрепите каузата ни чрез материално дарение, прегледайте списъка  с необходими материали, нужни за проектите ни и се свържете с Елена на elena@cedarfoundation.org.