Екип

ЕКИП

 

 

Александрина Димитрова

Изпълнителен директор

 

 

Ваня Стратиева – Димитрова

Програмен мениджър

 

 

Елена Симеонова

Координатор “Програми и развитие”

 

 

Александра Попова

Координатор „Комуникации и фондонабиране“

 

 

 

Йордан Гавазов

Административен сътрудник