Семинар „Преходът от институционална грижа към грижа в общността“ в Европейската комисия