Екип

 

 

Александрина Димитрова

Изпълнителен директор

 

 

 

 

Ваня Стратиева – Димитрова

Програмен директор

 

 

 

 

Маргарита Пармакова

Експерт „Качество на социалните услуги“

 

 

 

 

Елена Симеонова

Координатор “Програми и развитие”

 

 

 

 

Ива Хаджийска

Сътрудник „Фондонабиране“

 

 

 

 

 

Александра Попова

Координатор „Комуникации“

 

 

 

Йордан Гавазов

Административен сътрудник