Екип

 

 

 

Александрина Димитрова

Изпълнителен директор

 

 

 

Ваня Стратиева – Димитрова

Програмен директор

 

 

 

Елена Симеонова

Координатор “Програми и развитие”

 

 

 

Ива Хаджийска

Сътрудник „Фондонабиране“

 

 

 

 

Анета Филипова

PR Експерт

 

 

 

Александра Попова

Координатор „Комуникации“

 

 

 

Йордан Гавазов

Административен сътрудник

В центровете ни от семеен тип и защитеното ни жилище в Кюстендил и Казанлък, и в Центъра за социална рехабилитация и интеграция работят 93 специалисти със следните професии: Социални работници, Социални терапевти, Трудотерапевти, Кинезитерапевти, Логопед, Трудов коуч, Арт терапевт, Психолог, Социален педагог.