За нас

Зa нас

 

Фондация „Сийдър“ е активен участник във формулирането, изпълнението и оценката на политиките в областта на деинституционализацията и предоставя 24-часова индивидуална грижа и специализирана подкрепа на деца и младежи в неравностойно положение.

Нашите ценности

Отдаденост

Прозрачност

Овластяване

Устойчиво развитие

Нашите цели за 2016-2020 г.

 

○ Да провокираме положителна промяна в политиките в социалната сфера и нагласите в обществото.

○ Да осигурим възможности за по-голяма самостоятелност на младежите, които подкрепяме. 

○ Да подготвим децата от центровете ни от семеен тип за семейство.

○ Да изградим силна организационна култура.

○ Да постигнем финансова стабилност.