Дейност

Социални услуги

 • Проект Заедно за промяната

 • Социална интеграция

 • Център от семеен тип „Сияние”, гр. Кюстендил

 • Центрове от семеен тип, гр. Казанлък

 • Център за социална рехабилитация и интеграция подкрепя младежи с интелектуални увреждания в Кюстендил

Настоящи проекти

 • Проект Заедно за промяната

 • Социална интеграция

 • Център от семеен тип „Сияние”, гр. Кюстендил

 • Центрове от семеен тип, гр. Казанлък

 • Център за социална рехабилитация и интеграция подкрепя младежи с интелектуални увреждания в Кюстендил

Приключени проекти

 • Дом за медико-социални грижи за деца „Мария Луиза”

 • Проект Участие

 • Закриване на Дом за деца с умствена изостаналост в с. Горна Козница

This post is also available in: English