ДАРИ СЕГА

Как да дарите

Вашият финансов принос  към каузата би ни позволил да развием проектите си и би ни дал възможност да подобрим живота на много повече хора със специални нужди в България. 

Направете дарение през еPay.bg

Описание Сума
Дарение за Фондация Сийдър BGN

Направете дарение през PayPal

Еднократно дарение:

Автоматични дарения през PayPal

Автоматични дарения:

 

Направете дарение по банков път

За банкови преводи от България:
Фондация Сийдър
Уникредит Булбанк, BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG05 UNCR 7000 1520 3427 69 - BGN                                                                       

IBAN: BG29 UNCR 7000 1520 3427 25 - EUR                                                                                   

 

Ако желаете да подкрепите каузата ни чрез материално дарение, прегледайте списъка  с необходими материали, нужни за проектите ни и се свържете с Елена на elena@cedarfoundation.org.


СПОНСОРИРАЙ ДЕТЕ

От 1 септември 2013 г. Фондация „Сийдър” си партнира с американската организация Orphan Sponsorship International (OSI) в преследване на общата ни мисия за осигуряване на по-добър живот на хора в неравностойно положение.

Заедно ние разработихме програмата „Спонсорирай дете”. Спонсорството на едно дете е $50 на месец (70 лева), като цялата сума ще бъде използвана само за нуждите на детето. Спонсорството ще позволи да се засили чувството за индивидуалност на всяко дете и ще покрива нужди като дрехи, училищни/образователни материали, транспорт и забавни неща като подаръци за рождени дни, екскурзии и мероприятия. Накратко, спонсорството предоставя средства всяко дете да се чувства обичано и третирано като личност.

Ако искате да научите повече за програмата „Спонсорирай дете”, моля отидете на сайта на OSI България или се свържете с Елена Симеонова на elena@cedarfoundation.org.

СПОНСОРИРАЙ СЛУЖИТЕЛ

„Спонсорирай обгрижващ служител” е програма за наемане на  обгрижващ персонал, който да работи директно с деца и младежи с увреждания в Центровете за настаняване от семеен тип в Кюстендил и Казанлък. Компании от България и чужбина правят такова спонсорство като част от програмата си за корпоративна социална отговорност. Отделни физически лица също ни оказват подкрепа по този начин. В резултат на помощта на всички тях успяхме да наемем двадесет допълнителни обгрижващи служители  и да осигурим по-ефикасна подкрепа на младежите, живеещи в центровете. Спонсорите получават отчети на всеки четири месеца за професионалното развитие на служителя и за това как неговата работа подобрява ежедневието на децата  и младежите.
Ако искате да научите повече за програмата „Спонсорирай обгрижващ служител”, свържете се с нас на office@cedarfoundation.org. Вижте и краткото ни видео, представящо значимостта на програмата за осигуряване на по-добър живот на децата и младежите тук.