Видео

Спонсорирай дете

Нашите деца - Ателие, БНТ

Children with disabilities are not diagnoses

Аз имам правото да бъда личност

И аз съм дете от твоя град

Аз съм детето