Видео

През 2015г. „Сийдър“ навършва 10 години, които събра в кратко, но много емоционално видео, представящо живота и развитието й. Актьорът Захари Бахаров допринася за силното въздействие на посланието във видеото, представяйки го през призмата на своето собствено усещане.

Децата с увреждания не са диагноза. Те Могат! Искат! Мечтаят! Ние вярваме в тях и им показваме как. Подкрепяме ги с голямо сърце и се радваме на успехите им.

Видеото представя програмата ни „Спонсорирай обгрижващ служител“, като разказва историите на две от децата и една от младежите, живеещи в Център за настаняване от семеен тип „Сияние“ в Кюстендил и значимостта на хората, които ги подкрепят, развиват уменията им и най-вече ги обичат

Филмът „Откриване на нови хоризонти: Историята на „Сийдър“ от 2012 г. разказва за закриването на институцията в Горна Козница и промените в живота на децата и младежите в „Сияние“, Кюстендил.

Видеото показва чудесната работа през 2012 г. в Дневен център за деца с увреждания в Казанлък, подкрепян от Фондация „Сийдър“.

Видеото показва работата на Фондация „Сийдър“ през 2011 година в Центъра за настаняване от семеен тип „Сияние“ в Кюстендил и значителното подобряване на живота на децата и младежите, живеещи там.

Видеото представя успешното закриване на Дома за деца с умствена изостаналост – с.Горна Козница през 2010 и непосредствените положителни промени, които настъпиха в живота на децата и младежите, напуснали институцията. Освен това, в него можете да видите прогреса на децата в Дневен център за деца с увреждания – Бузовград.

Видеото показва работата на фондация „Сийдър“ през 2009 година по подготовката на децата и младежите от Дома в Горна Козница за живот в общността, както и дейностите ни в ДМСГД „Мария Луиза“ – Бузовград по социалната интеграция и развитието на децата там.

Видеото представя работата ни през 2008 година -дейностите по доброволческата програма, образователната подкрепа, проекта „Ферма“ в Казанлък, както и началните ни усилия за подобряване на условията на живот на децата и младежите, живеещи в Дома за деца с умствена изостаналост в село Горна Козница, област Кюстендил.