cedar_web
cedar_web2
Slider-651

Начало

Фондация „Сийдър“ работи за промяна на държавните политики и обществените нагласи към децата и хората в неравностойно положение.

Градим и прилагаме високи стандарти на грижа и подкрепа, чрез застъпничество, развиване на социални услуги и стимулиране на личните способности.

Подобрихме живота на над 1500 деца и младежи

 Управляваме 9 социални услуги

Полагаме индивидуални грижи за над 100 деца и младежи

 Първи самостоятелно закрихме дом за деца с увреждания и допринесохме за закриването на още 11

This post is also available in: English